Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortadoğu´Da Sorun Çözümü (Tr) ODC 605 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers Prof.Dr. ERTAN EFEGİL,
Course Assistants Araş. Gör. Cahit ÇELİK
Course Category
Course Objective Soğuk Savaş sonrası dönemde, devlet-içi çatışmalar, ayrılıkçı milliyetçi hareketler, devletlerin güvenliğini tehdit eden yeni unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda etnik milliyetçilik ve radikal dini söylemlere dayalı terör eylemleri de her geçen uluslararası güvenliği tehdit etmektedir. Bu yeni tehdit unsurları ile baş edebilmek için devletler sadece askeri güçlerine güvenemezler. Aynı zamanda devletler, çatışma öncesi, çatışma sırası ve çatışma sonrası dönemlerde çatışmalara farklı araçlar ile müdahale etmek durumundadır. Bu yeni gelişmelerin, Uluslararası İlişkiler öğrencileri tarafından öğrenilmesi gerekmektedir.
Bu derste öğrenciler tarafından Arap Baharı sonrası Ortadoğu ülkelerinde yaşanan gelişmeler, çatışma yönetimi teorileri ışığında analiz edilecektir.
Course Content Çatışma Yönetimi Teorileri, Mısır, Tunus, Suriye, Yemen, Bahreyn, Kürt sorunu, Irak, Libya, Afganistan.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Terörün tanımını öğrenecek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Devlet-içi çatışmaların çıkış nedenlerini öğrenecek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Yeni güvenlik sorunları hakkında bilgi edinecek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Devlet-içi çatışmaları önlemek için uygulanacak yöntemleri inceleyecek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Yeni güvenlik sorunlarını örnekleriyle irdeleyecek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Yeni Güvenlik Sorunları
3 Çatışma Yönetimi: Kavramsal ve Teorik Yaklaşımlar
4 Çatışma Yönetimi: Üçüncü Tarafların Müdahaleleri
5 Terörle Mücadele
6 Mısır
7 Libya
8 Suriye
9 Afganistan
10 Irak
11 Kürt sorunu
12 Yemen
13 Bahreyn
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes (ed.) Nezir Akyeşilmen, Barışı Konuşmak: Teori ve Pratikte Çatışma Yönetimi, Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2013.<br>(der.) Nimet Beriker, Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve Uygulamalar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları, 2009.<br>1. Paul Gilbert, Terrorism, Security and Nationality: An Introductory Study in Applied Political Philosophy, Routledge, 1995.<br>2. Paul C. Stern and Daniel Druckman, International Conflict Resolution after the Cold War, National Academies Press, 2000.<br>3. Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System, Sage Publications, 2002.<br>4. Esref Aksu, United Nations, Intra-state peacekeeping and normative change, Manchester Univ. Press, 2003.<br>5. Marianne van Leeuwen, Confronting Terrorism: European Experiences, Threat Perceptions and Policies, Netherland, 2003.<br>6. Jane Boulden and Thomas George Weiss, Terrorism and the UN: Before and After September 11, Indiana Univ. Press, 2004.<br>7. Edward Newman and Oliver P. Richmond, Challenges to Peacebuilding: Managing Spoilers During Conflict Resolution, United Nations University Press, 2006.<br>International Crisis Group´s reports..
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6