Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Afrika´Da Siyasi Gelişmeler ULI 632 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR,
Course Assistants NA
Course Category
Course Objective Öğrencilere Afrika?da bugüne kadar ve günümüzde yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan sorunların temelini oluşturan tarihsel gelişmeler hakkında bilgi verilmesinin ardından, genel olarak Afrika bölgesinde ve özel olarak Afrika ülkelerinde meydana gelen siyasal gelişmeler ve nedenleri, sonuçları ve yönlendiren dinamikler bakımından incelendikten sonra, sistemde yer alan temel aktörlerin bölgeye yönelik politikası incelenecektir. Bu derste Sahra altı Afrika bölgesine odaklanılacaktır.
Course Content Dersin işlenmesi sırasında ilk olarak, Afrika bölgesinde yaşanan ve günümüzde ortaya çıkan sorunların temelini oluşturan tarihsel gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
İkinci aşamada Afrika ülkeleri üzerinde etki etme kapasitesine sahip olan gelişmeler ile Afrika bölgesindeki potansiyel çatışma noktaları irdelenecektir. Üçüncü olarak da sorun yaşanan Afrika ülkeleri tek tek ya da soruna taraf olan ülkeler birlikte örnek olay olarak ele alınarak, bu ülkelerde konjonktürel olarak meydana gelen gelişmeler ve ülkelerin birbiri ile ilişkileri incelenecektir.
Dersin işlenmesi sırasında öğrencilerin araştırma, analiz yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Derslerde bu kaynaklara dayanarak Afrikave bu bölgedeki gelişmeler ile ilgili bilimsel değerde bilgiler vermeyi amaçlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Analiz edilen bilgilerin kullanılmasını hedefler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Verilen bilgilerin analiz edilmesini amaçlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Tartışma ve müzakere etme amacının aktarılmasını hedefler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Literatür taramasına kolaylık sağlamayı amaçlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Öğrencilerin ders konuları ile ilgili güncel bilgilerle donatılmış kaynaklara ulaşmalarını sağlamaya çalışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Afrika?nın Tarihsel Arka Planı 5, 9, 15,16,17,19,24,25,26,46,49,50,51,53
2 Afrika?da Siyasal Gelişmeler 2, 6, 4, 8,10, 73, 74
3 Afrika?da Siyasal Gelişmeler 11,12,13,18,71, 72
4 Afrika?da Siyasal Gelişmeler 20, 21,22,23,27, 69, 54
5 Afrika?da Siyasal Gelişmeler 28,29, 30, 32,33, 67, 68, 55
6 Afrika?da Siyasal Gelişmeler 34,35,36, 37,38,39, 65, 57
7 Afrika?da Siyasal Gelişmeler 41,43,44, 7, 45, 63, 64, 66
8 Afrika?da Siyasal Gelişmeler 47,48,49,52, 61, 62, 70
9 Ara Sınav
10 ABD- Afrika İlişkileri 40, 42
11 AB- Afrika İlişkileri 56
12 Rusya - Afrika İlişkileri 56
13 Çin - Afrika İlişkileri 1, 31, 56
14 Türkiye - Afrika İlişkileri 58, 59, 60
Resources
Course Notes 1. Judith van de Looy, Africa and China: A Strategic Partnership?, ASC Working Paper 67/2006, African Studies Centre, Leiden, The Netherlands, https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/12883/ASC-075287668-172-01.pdf?sequence=2<br><br> 2. Geoffrey Hawker, Political Leadership in the ANC: The South African Provinces 1994-1999, The Journal of Modern African Studies, Vol. 38, No. 4 (Dec., 2000), pp. 631-658.<br><br> 3. Joseph F. McCloskey, U.S. Operations Research in World War II, Operations Research, Vol. 35, No. 6 (Nov. - Dec., 1987), pp. 910-925.<br><br> 4. Stuart Hill and Donald Rothchild, The Contagion of Political Conflict in Africa and the World, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1986), pp. 716-735.<br><br> 5. Terence Ranger, Territorial Cults in the History of Central Africa, The Journal of African History, Vol. 14, No. 4 (1973), pp. 581-597.<br><br> 6. Elizabeth A. Eldredge, Sources of Conflict in Southern Africa, C. 1800-30: The ´Mfecane´ Reconsidered, The Journal of African History, Vol. 33, No. 1 (1992), pp. 1-35.<br><br>7. Michael Williams, "The End of Modern History"?, Geographical Review, Vol. 88, No. 2, Historical Geography and Environmental History(Apr., 1998), pp. 275-300.<br><br> 8. Rogers Brubaker and David D. Laitin, Ethnic and Nationalist Violence, Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998), pp. 423-452.<br><br> 9. Samir Amin, Underdevelopment and Dependence in Black Africa: Historical Origin, Journal of Peace Research, Vol. 9, No. 2 (1972), pp. 105-120.<br><br> 10. C. R. Mitchell, Evaluating Conflict, Journal of Peace Research, Vol. 17, No. 1 (1980), pp. 61-75.<br><br>11. Robert Blanton, T. David Mason and Brian Athow, Colonial Style and Post-Colonial Ethnic Conflict in Africa, Journal of Peace Research, Vol. 38, No. 4 (Jul., 2001), pp. 473-491.<br><br> 12. Peter Wallensteen and Margareta Sollenberg, Armed Conflict and Regional Conflict Complexes, 1989-97, Journal of Peace Research, Vol. 35, No. 5 (Sep., 1998), pp. 621-634.<br><br>13. William Y. Adams, Ethnohistory and Islamic Tradition in Africa, Ethnohistory, Vol. 16, No. 4 (Autumn, 1969), pp. 277-288.<br><br> 14. Susan Olzak and Johan L. Olivier, Racial Conflict and Protest in South Africa and the United States, European Sociological Review, Vol. 14, No. 3 (Sep., 1998), pp. 255-278.<br><br> 15. A. T. Grove, The State of Africa in the 1980s, The Geographical Journal, Vol. 152, No. 2 (Jul., 1986), pp. 193-203.<br><br>16. Jean Comaroff and John Comaroff, Christianity and Colonialism in South Africa, American Ethnologist, Vol. 13, No. 1 (Feb., 1986), pp. 1-22.<br><br>17. Sonia Cole, The Prehistory of East Africa, American Anthropologist, New Series, Vol. 56, No. 6, Part 1 (Dec., 1954), pp. 1026-1050.<br><br> 18. Joachim Count Pfeil, South-West Africa, English and German, The Geographical Journal, Vol. 2, No. 1 (Jul., 1893), pp. 29-43.<br><br> 19. Louis Brenner, Histories of Religion in Africa, Journal of Religion in Africa, Vol. 30, Fasc. 2 (May, 2000), pp. 143-167.<br><br> 20. Marian J. Borg, Conflict Management in the Modern World-System, Sociological Forum, Vol. 7, No. 2 (Jun., 1992), pp. 261-282.<br><br>21. John R. Stevenson, South West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), Second Phase, The American Journal of International Law, Vol. 61, No. 1 (Jan., 1967), pp. 116-210.<br><br>22. Charles M. Becker, Economic Sanctions Against South Africa, World Politics, Vol. 39, No. 2 (Jan., 1987), pp. 147-173.<br><br> 23. H. H. Johnston, The Bantu Borderland in Western Africa, Proceedings of the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography,New Monthly Series, Vol. 10, No. 10 (Oct., 1888), pp. 633-637.<br><br>24. Harry H. Johnston, The Political Geography of Africa before and after the War, The Geographical Journal, Vol. 45, No. 4 (Apr., 1915), pp. 273-294.<br><br> 25. Political Geography of Central Africa, Science, Vol. 9, No. 225 (May 27, 1887), pp. 517-521.<br><br> 26. Africa, Its Past and Future, Science, Vol. 13, No. 311 (Jan. 18, 1889), pp. 42-50.<br><br> 27. Tandeka C. Nkiwane, Africa and International Relations: Regional Lessons for a Global Discourse, International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol.22, No. 3, Transformation of International Relations: Between Change and Continuity.Transformations des relations internationales: entre rupture et continuité (Jul., 2001), pp.279-290.<br><br> 28. Marina Ottaway, Africa, Foreign Policy, No. 114 (Spring, 1999), pp. 13-25.<br><br> 29. Yahya Sadowski, Ethnic Conflict, Foreign Policy, No. 111 (Summer, 1998), pp. 12-23.<br><br>30. Elaine A. Friedland, South Africa and Instability in Southern Africa, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 463,International Terrorism (Sep., 1982), pp. 95-105.<br><br> 31. George T. Yu, China´s Role in Africa, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 432, Africa inTransition (Jul., 1977), pp. 96-109.<br><br> 32. Harold Macmillan, Africa, African Affairs, Vol. 59, No. 236 (Jul., 1960), pp. 191-200.<br><br> 33. Marrack Goulding, The United Nations and Conflict in Africa since the Cold War, African Affairs, Vol. 98, No. 391 (Apr., 1999), pp. 155-166.<br><br> 34. Paul Collier and Anke Hoeffler, On the Incidence of Civil War in Africa, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 46, No. 1, Understanding Civil War (Feb.,2002), pp. 13-28.<br><br> 35. Rafael Reuveny and John W. Maxwell, Conflict and Renewable Resources, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 45, No. 6 (Dec., 2001), pp. 719-742.<br><br>36. Arthur A. Goldsmith, Foreign Aid and Statehood in Africa, International Organization, Vol. 55, No. 1 (Winter, 2001), pp. 123-148.<br><br> 37. Anthony Lemon, Lesotho and the New South Africa: The Question of Incorporation, The Geographical Journal, Vol. 162, No. 3 (Nov., 1996), pp. 263-272.<br><br> 38. Nils Petter Gleditsch, Peter Wallensteen, Mikael Eriksson, Margareta Sollenbergand Håvard Strand, Armed Conflict 1946-2001: A New Dataset, Journal of Peace Research, Vol. 39, No. 5 (Sep., 2002), pp. 615-637.<br><br>39. Marina Ottaway, Opposition Parties and Democracy in South Africa, Issue: A Journal of Opinion, Vol. 20, No. 1 (Winter, 1991), pp. 14-22.<br><br> 40. William E. Schaufele, Jr., U. S. Relations in Southern Africa, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 432, Africa inTransition (Jul., 1977), pp. 110-119.<br><br> 41. Thomas Patrick Melady, The Sweep of Nationalism in Africa, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 354, Africa inMotion (Jul., 1964), pp. 91-96.<br><br>42. G. Mennen Williams, Diplomatic Rapport between Africa and the United States, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 354, Africa inMotion (Jul., 1964), pp. 54-64.<br><br> 43. Julius Momo Udochi, The Conflict Involving Communism in Mid-Africa, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 342, AmericanForeign Policy Challenged (Jul., 1962), pp. 9-20.<br><br>44. Yvonne G. Muthien and Meshack M. Khosa, ´The Kingdom, the Volkstaat and the New South Africa´: Drawing South Africa´s New Regional Boundaries, Journal of Southern African Studies, Vol. 21, No. 2 (Jun., 1995), pp. 303-322.<br><br>45. David Welsh , Ethnicity in Sub-Saharan Africa, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 72, No. 3,Ethnicity and International Relations (Jul., 1996), pp. 477-491.<br><br> 46. James Barber, ´An Historical and Persistent Interest´: Britain and South Africa, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 4(Oct., 1991), pp. 723-738.<br><br> 47. Vincent Maphai, Prospects for a Democratic South Africa, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 69, No. 2(Apr., 1993), pp. 223-237.<br><br>48. Christopher Coker, ´Experiencing´ Southern Africa in the Twenty-First Century, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 2(Apr., 1991), pp. 281-292.<br><br> 49. A. J. Christopher, Colonial Land Policy in Natal, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 61, No. 3 (Sep., 1971), pp.560-575.<br><br> 50. James Barber, South Africa: The Search for Identity, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 70, No. 1(Jan., 1994), pp. 67-82.<br><br> 51. Marvin W. Mikesell and Alexander B. Murphy, A Framework for Comparative Study of Minority-Group Aspirations, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 81, No. 4 (Dec., 1991), pp.581-604.<br><br> 52. David L. Schoenbrun, A Past Whose Time Has Come: Historical Context and History in Eastern Africa´s Great Lakes, History and Theory, Vol. 32, No. 4, Beiheft 32: History Making in Africa (Dec., 1993),pp. 32-56.<br><br> 53. J. David Rubadiri, Africa: An African Evaluation, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 354, Africa inMotion (Jul., 1964), pp. 84-90.<br><br>54. Paul D. Williams, Thinking about Security in Africa, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 83, No. 6.<br><br>55. Princeton N. Lyman and J. Stephen Morrison, The Terrorist Threat in Africa, Foreign Affairs, Vol. 83, No. 1 (Jan. - Feb., 2004), pp. 75-86.<br><br> 56. Colin Legum, The Soviet Union, China and the West in Southern Africa, Foreign Affairs, Vol. 54, No. 4 (Jul., 1976), pp. 745-762.<br><br> 57. Assefaw Bariagaber, United Nations Peace Missions in Africa: Transformations and Determinants, Journal of Black Studies, Vol. 38, No. 6 (Jul., 2008), pp. 830-849.<br><br>58. Mehmet Seyfettin Erol, Ahmet Said Altın, Türk Dış Politikasında Afrika: ?Osmanlı Mirası Üzerine Ortak Gelecek - Etkinlik Arayışları, www.usgam.com/tr<br> <br>59. Numan Hazar, Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye Afrika İlişkileri, USAK Yayınları, 2011.<br><br>60. Ahmet Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri, 2011.<br><br>61. Asena Boztaş, Türkiye?nin Afrika İle İlişkilerinde Proaktif Politikalarının Teorik Analizi: Konstrüktivist Teori, Eleştirel Teori Ve Uluslararası Toplum Teorisi, Aralık 2011.<br><br>62. Mehmet Özkan ve Birol Akgün (2010), ?Turkey?s opening to Africa?, Journal of Modern African Studies, cilt 48, no 4.<br><br>63. Elem Eyrice Tepeciklioğlu, Afrika Kıtasının Dünya Politikasında Artan Önemi ve Türkiye-Afrika İlişkileri, <br>. Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Dergisi, Cilt 1 ? Sayı 2 ? Bahar 2012.<br><br>64. Randolph Vigne, The Namibia File, Third World Quarterly, Vol. 5, No. 2, Africa: Tensions and Contentions (Apr., 1983),pp. 345-360.<br><br>65. Lionel CliffeLionel Cliffe, Regional Dimensions of Conflict in the Horn of Africa, Third World Quarterly, Vol. 20, No. 1, Complex Political Emergencies (Feb., 1999), pp.89-111.<br><br>66. Bülent Aras/ Dr. Kenan Dağcı/ Hasan Selçuk, Yeni Yüzyılda Afrika, TASAM YAYINLARI ,Yayın Yılı: 2005.<br><br>67. Robert St. John, Ghana, One Year After, Africa Today, Vol. 5, No. 1 (Jan. - Feb., 1958), pp. 5-8. <br><br> 68. Justice Africa, Explaining the Darfur Peace Agreement, Review of African Political Economy, Vol. 33, No. 108, North Africa: Power, Politics &Promise (Jun., 2006), pp. 327-332.<br><br> 69. Victoria Bernal, Eritrea Goes Global: Reflections on Nationalism in a Transnational Era, Cultural Anthropology, Vol. 19, No. 1 (Feb., 2004), pp. 3-25.<br><br>Ime A. John, Aminu Z. Mohammed, Andrew D. Pinto and Celestine A. Nkanta, Gun Violence in Nigeria: A Focus on Ethno-Religious Conflict in Kano, Journal of Public Health Policy, Vol. 28, No. 4, Special Section: Small Arms and Light Weapons in Africa: A Major Challenge to Public Health and Development (2007), pp. 420-431.<br><br>71. Helen E. Purkitt and James W. Dyson, The Role of Cognition in U.S. Foreign Policy toward Southern Africa Political Psychology, Vol. 7, No. 3 (Sep., 1986), pp. 507-532.<br><br> 72. Ian Taylor, China´s Oil Diplomacy in Africa, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 82, No. 5(Sep. 1, 2006), pp. 937-959. <br><br> 73. Robin Luckham and Dawit Bekele, Foreign Powers and Militarism in the Horn of Africa: Part I, Review of African Political Economy, No. 30, Conflict in the Horn of Africa (Sep.,1984), pp. 8-20.<br><br> 74. Daniel Branch Daniel Branch, The Enemy within: Loyalists and the War against Mau Mau in Kenya, The Journal of African History, Vol. 48, No. 2 (2007), pp. 291-315.<br><br> 75. Elizabeth Schmidt, Cold War in Guinea: The Rassemblement Démocratique Africain and the Struggle over Communism, 1950-1958, The Journal of African History, Vol. 48, No. 1 (2007), pp. 95-121.
Course Resources Raymond Leslie Buell, Two Lessons in Colonial Rule, Foreign Affairs, Vol. 7, No. 3 (Apr., 1929), pp. 439-453.

Raymond Leslie Buell, The Destiny of East Africa, Foreign Affairs, Vol. 6, No. 3 (Apr., 1928), pp. 408-426.

A. J. Christopher, Regionalisation and Ethnicity in South Africa 1990-1994, Area, Vol. 27, No. 1 (Mar., 1995), pp. 1-11.

Stephen Ellis, How to Rebuild Africa, Foreign Affairs, Vol. 84, No. 5 (Sep. - Oct., 2005), pp. 135-148.
Karen E. Ferree, Explaining South Africa´s Racial Census, The Journal of Politics, Vol. 68, No. 4 (Nov., 2006), pp. 803-815.

Cameron G. Thies, The Political Economy of State Building in Sub-Saharan Africa, The Journal of Politics, Vol. 69, No. 3 (Aug., 2007), pp. 716-731.

Douglas M. Gibler, Bordering on Peace: Democracy, Territorial Issues, and Conflict, International Studies Quarterly, Vol. 51, No. 3 (Sep., 2007), pp. 509-532.

Alex Vines, Can UN Arms Embargoes in Africa Be Effective?, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 83, No. 6,Africa and Security (Nov., 2007), pp. 1107-1121.

Gail Morlan, The Student Revolt against Racism in South Africa, Africa Today, Vol. 17, No. 3, Black and White Students Struggle for Freedom in SouthAfrica and the United States (May - Jun., 1970), pp. 12-20.

George V. Allen, United States Foreign Policy in Africa, World Affairs, Vol. 119, No. 4 (Winter, 1956), pp. 106-108.

Elizabeth Schmidt, Anticolonial Nationalism in French West Africa: What Made Guinea Unique?, African Studies Review, Vol. 52, No. 2, Guinea-Bissau Today (Sep., 2009), pp. 1-34.

Abdelkérim Ousman, The Potential of Islamist Terrorism in Sub-Saharan Africa, International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 18, No. 1/2, Religion andGlobalization (Fall - Winter, 2004), pp. 65-105.

Henning Melber and Christopher Saunders, Conflict Mediation in Decolonisation: Namibia´s Transition to Independence, Africa Spectrum, Vol. 42, No. 1 (2007), pp. 73-

Oskar N. T. Thoms and James Ron, Do Human Rights Violations Cause Internal Conflict?, Human Rights Quarterly, Vol. 29, No. 3 (Aug., 2007), pp. 674-705.

Clifton Crais, Custom and the Politics of Sovereignty in South Africa, Journal of Social History, Vol. 39, No. 3, [Special Issue on the Future of Social History] (Spring, 2006), pp. 721-740.

William Easterly, Can the West Save Africa?, Journal of Economic Literature, Vol. 47, No. 2 (Jun., 2009), pp. 373-447.

Eghosa E. Osaghae, Fragile States, Development in Practice, Vol. 17, No. 4/5 (Aug., 2007), pp. 691-699.

Edward A. Hawley, Mustapha K. Pasha and George W. R. Kalule, Africa Today´s Yesterdays II, Africa Today, Vol. 26, No. 1 (1st Qtr., 1979), pp. 27-48.

Sara Randall, The Demographic Consequences of Conflict, Exile and Repatriation: A Case Study of Malian Tuareg, European Journal of Population / Revue Européenne de Démographie, Vol. 21, No. 2/3,The Demography of Conflict and Violence / La démographie du conflit et de la violence (Jun.,2005), pp. 291-320.

John Stremlau, Ending Africa´s Wars, Foreign Affairs, Vol. 79, No. 4 (Jul. - Aug., 2000), pp. 117-132.

Philip D. Curtin Philip D. Curtin, Location in History: Argentina and South Africa in the Nineteenth Century, Journal of World History, Vol. 10, No. 1 (Spring, 1999), pp. 41-92.

Joel D. Barkan and David F. Gordon, Democracy in Africa: No Time to Forsake It, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 4 (Jul. - Aug., 1998), pp. 107-111.

F. Ugboaja Ohaegbulam, The United States and Conflict Resolution in Africa U.S. Policy in Postcolonial Africa: Four Case Studies in Conflict Resolutio, Review by: Chris AldenThe Journal of African History, Vol. 46, No. 3 (2005), pp. 534-535.

Stephen Ellis, Writing Histories of Contemporary Africa, The Journal of African History, Vol. 43, No. 1 (2002), pp. 1-26.
Justice Africa, Sudan: Prospects for Peace, Review of African Political Economy, Vol. 30, No. 97, The Horn of Conflict (Sep.,2003), pp. 489-497.

William J. Samarin, The Linguistic World of Field Colonialism, Language in Society, Vol. 13, No. 4 (Dec., 1984), pp. 435-453.

Boaz Atzili, When Good Fences Make Bad Neighbors Fixed Borders, State Weakness, and InternationalConflict, International Security, Vol. 31, No. 3 (Winter, 2006/2007), pp. 139-173.

Verne Harris, Sello Hatang and Peter Liberman, Unveiling South Africa´s Nuclear Past, Journal of Southern African Studies, Vol. 30, No. 3 (Sep., 2004), pp. 457-475.

Dan Connell and Frank Smyth, Africa´s New Bloc, Foreign Affairs, Vol. 77, No. 2 (Mar. - Apr., 1998), pp. 80-94.

Nelson Mandela, South Africa´s Future Foreign Policy, Foreign Affairs, Vol. 72, No. 5 (Nov. - Dec., 1993), pp. 86-97.

Ayele Bekerie, The Ancient African Past and the Field of Africana Studies, Journal of Black Studies, Vol. 37, No. 3, Sustaining Black Studies (Jan., 2007), pp. 445-460.

Lotta Harbom and Peter Wallensteen, Armed Conflict and Its International Dimensions, 1946-2004, Journal of Peace Research, Vol. 42, No. 5 (Sep., 2005), pp. 623-635.

Robert H. Bates, John H. Coatsworth and Jeffrey G. Williamson, Lost Decades: Postindependence Performance in Latin America and Africa, The Journal of Economic History, Vol. 67, No. 4 (Dec., 2007), pp. 917-943.

Arthur A. Goldsmith, Donors, Dictators and Democrats in Africa, The Journal of Modern African Studies, Vol. 39, No. 3 (Sep., 2001), pp. 411-436.

Türkiye Afrika?da: Eylem Planının Uygulanması Ve Değerlendirme On Beş Yıl Sonra, Orsam Rapor No: 125, Temmuz 2012.

Tom Wheeler, Sîvil Toplum Kuruluşları Afrika Île Türkiye Arasındaki İlişkileri Nasıl Güçlendirebilirler: Afrika Perspektifi, Çev: Ayşe Merve Kamacı www.tasam.org

Chris Alden and Mills Soko, South Africa´s Economic Relations with Africa: Hegemony and Its Discontents, The Journal of Modern African Studies, Vol. 43, No. 3 (Sep., 2005), pp. 367-392.

Peter J. Ashton, Avoiding Conflicts over Africa´s Water Resources, Ambio, Vol. 31, No. 3 (May, 2002), pp. 236-242.

Richard S. Mukisa, Toward a Peaceful Resolution of Africa´s Colonial Boundaries, Africa Today, Vol. 44, No. 1, International Relations and Human Rights (Jan. - Mar.,1997), pp. 7-32.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6