Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Postcolonial Studies ULI 625 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ BALCI
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Cüneyt Doğrusözlü
Course Category
Course Objective Bu ders postkoloniyal çalışmalara ilişkin farklı kavramsal, metodolojik ve teorik yaklaşımları incelemektedir. Belli sorular etrafında öğrenciler çeşitli teorik pozisyonlar üzerinden geliştirilen temel yaklaşımları ele alma imkanı bulacaklardır ve bu temelde postkoloniyal çalışmalara yönelik eleştirel bir bakış geliştirebileceklerdir.
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler araştırmaya karar verdikleri konular hakkında etkin ve argüman temelli sunumlar yapabilmelidirler. Anlatım, Ödev,
2 Öğrenciler postkoloniyal yazını anlama ve açıklamada kullanılan belli teorileri kritik bir şekilde değerlendirebilmeli ve tanımlayabilmelidirler. Anlatım,
3 Öğrenciler postkoloniyal teori ve pratiği arasındaki ilişkinin farklı kavramsallaştırmalarına aşına olmalıdırlar. Anlatım,
4 Öğrenciler postkoloniyal literatürde farklı yaklaşımların önemine ilişkin bir düşünce geliştirebilmelidirler. Anlatım, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Oryantalizmi Okumak
3 Yeniden Edward Said
4 Fanon, Bhabha ve Milliyetçilik
5 Yeni Etnisiteler ve Paul Gilroy
6 Postcolonializm ve feminizm
7 Spivak ve Subaltern
8 Ara Sınav
9 Subaltern üzerine düşünceler
10 Postcolonializm ve Küreselleşme
11 Postcolonializm ve Uluslararası İlişkiler
12 Türkiye: Postolonial Çalışmalar Ne durumda
13 Tartışma
14 Tartışma
Resources
Course Notes 1. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin (Ed.), The Post-Colonial Studies Reader, London: Routledge, 2006<br>2. Peter Childs and Patrick Williams, An introduction to post-colonial theory, London: Prentice Hall, 1997<br>3. Jane Hiddleston, Understanding Postcolonialism, Acumen, 2009<br>4. John McLeod, Beginning postcolonialism, Manchester University Press, 2010<br>5. Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism, Routledge, 2005<br>6. Franz Fanon, Black Skin, White Masks, Pluto, 1986<br>7. Edward Said, Orientalism, Penguin, 1995<br>8. Helen Tiffin, eds. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, Routledge, 2002<br>9. Leela Gandhi, Postcolonial Theory: An Introduction, 1998, Edinburgh University Press,<br>10. Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso, 1991<br>11. Aijaz Ahmad, In Theory, Classes Nations Literatures, Verso, 1992<br>12. Firdous Azim, The Colonial Rise of Novel, Roudledge, 1993<br>13. Elleke Boehmer, Stories of Women, Manchester University Press, 2005<br>14. Robin Cohen, Global Diasporas, UCL Press, 1997<br> 12.Graham Huggan, The Postcolonial Exotic, Routledge, 2001
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 5 5
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6