Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dünya Politikalarinda Orta Asya ve Kafkasya ULI 609 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. OSAMA AMOUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte jeopolitik dengesi bozulan uluslararası sistem 11 Eylülden sonra yeni bir belirsizlik safhasına girmiştir. Bu döneme kadar Dünya siyasetinin gündemi dışında kalmış olan Orta Asya ve Kafkasya, gerek ABD, AB ve Çin gibi bölge dışı ülkelerinin gerekse Rusya, İran ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin ilgi alanı olmuştur. Bu dersin gerekçesi, Yeni Dünya Düzeninde özellikle bölgesel ve küresel güçlerin çatışma alanı haline gelen ve son derece önemli bir jeopolitik ve siyasi açılıma sahip olan Avrasyanın dış politikasının ve dış ülkeleri - yakın çevre ilişkilerinin incelenerek günümüz politikalarında öngörü sahibi olabilecek vizyonu geniş uluslararası ilişkiler doktora öğrencilerine katkı sağlayabilmektir.
Course Content Bu derste, Orta Asya ve Kafkasyanın değişen jeopolitiğine etki eden faktörler incelenmekte ve bu faktörlere dayanarak rekabet eden büyük güçler analiz edilmektedir. Orta Asyada ilgisi ve çıkarı olan bölgesel ve küresel başka güçler de olmasına rağmen bölgede ortaya çıkan sorunlarda esas olarak etkili olan Rusya Federasyonu, A.B.D. ve Avrupa Birliğinin politikalarına da değinilmektedir. 11 Eylül sonrası Orta Asyanın iç ve dış politika paradigmaları analiz edilecektir. Etnik Çatışma Alanları, Hazar Petrolleri, Demokrasi, Güvenlik vs. konular da incelenecektir.
Bağımsızlığa Geçiş Döneminde Orta Asya ve Kafkasya
Rusya ve BDT ile Değişen İlişkiler
Orta Asya ve Kafkasyada Demokratikleşme Süreci ve Siyasi Gelişmeler
11 Eylül Öncesi Orta Asya ve Kafkasya Jeopolitiği
11 Eylül Sonrası Orta Asya ve Kafkasyanın Değişen Jeopolitiğinde Güç Mücadelesi (ABD,AB, Rusya ve Çin) ve Dünya Politikaları
Etnik Çatışma Alanları ve Güvenlik Problemi
Hazar Petrolleri ve Alternatif Boru Hatları
Avrasyada İşbirliği ve Bölgesel Politikalar
Orta Asyanın Uluslararası Politikaları
Milliyetçilik ve Demokrasi
ABDnin Orta Asya ve Kafkasya Politikası
Türkiyenin Orta Asya ve Kafkasya Politikası
Şangay İşbirliği Örgütü ve Orta Asya
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olur. Proje Temelli Öğrenme , Sınav ,
2 Bölgeyle ilgili küresel politikalar, aktör devletler, uluslararası ilişkiler, problemler ve çözüm yöntemleri hakkındaki bilgiyi sentezler ve alana ilgi duyan dinleyici gruplarına açık bir biçimde aktarır. Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav ,
3 Öğrencilerin bölgesel işbirliği sonuçlarını kavramasını sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
4 Bölgeyle ilgili güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte sahip olunan bilgi ve fikirleri analiz eder. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
5 Takım çalışmasına uyumu, yenilikçi fikirlere açık olma ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirir. Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
6 Dünyada hedef bölge olan Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri ve siyasi olayları inceleyen bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur, bunla Anlatım, Sınav ,
7 Uluslararası İlişkiler çerçevesinde, bölgedeki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
8 Bu bölgede diplomatlık, ataşelik gibi Uluslararası İlşkilerde kariyeri hedefleyenlerde bireysel yetenekleri ve potansiyelleri arttırır Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Sözlü Sınav,
9 Kafkasya Bölgesindeki olayları ve bu ülkelerin Bölgesel ve küresel güçlerle ilişkilerini öğrencilerin analiz etmesini sağlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
10 Güney Kafkasya Ülkelerinin siyasi yapısını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
11 Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkileri analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
12 Bu ülkelerin ekonomik, kültürel ve diplomatik gelişmelerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
13 Bu bölgedeki sorunlara yönelik olarak olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi,
14 Bu bölgeyle ilgili karmaşık olay, gelişme ve konuları belirler ve analiz eder. Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav,
15 Kuzey Kafkasya Ülkelerinin siyasi yapısını analiz eder Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geçiş Döneminde Orta Asya ve Kafkasya
2 Rusya ve BDT ile Değişen İlişkiler
3 Demokratikleşme Süreci ve Siyasi Gelişmeler
4 11 Eylül Öncesi Orta Asya ve Kafkasya Jeopolitiği
5 11 Eylül Sonrası Orta Asya ve Kafkasyanın Değişen Jeopolitiğinde Güç Mücadelesi (ABD,AB,Rusya ve Çin)
6 Etnik Çatışma Alanları ve Güvenlik Problemi
7 Kafkasyada Barış ve Güvenlik ve Donmuş İhtilaflar
8 Hazar Petrolleri ve Alternatif Boru Hatları
9 Avrasyada İşbirliği ve Bölgesel Politikalar
10 Orta Asyanın Uluslararası Politikaları
11 Milliyetçilik ve Demokrasi
12 ABDnin Orta Asya ve Kafkasya Politikası
13 Türkiyenin Orta Asya ve Kafkasya Politikası
14 Şangay İşbirliği Örgütü ve Orta Asya
Resources
Course Notes Giray Saynur Derman, The Struggle for Power in Central Asia and The Caucasus: Geopolitics and the Great Game After the Cold War, ,Publisher: I.B.Tauris & Co Ltd, England 2015
Course Resources Anderson, John. The International Politics of Central Asia (Manchester: Manchester U. Press, 1997), pp. 78-113.
Beissinger, Mark R. "State Building in the Shadow of an Empire-State," in The End of Empire? : the Transformation of the USSR in Comparative Perspective (Karen Dawisha and Bruce Parrott, eds.) (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997), pp. 157-185.
Parrott, Bruce "Perspectives on postcommunist democratization," in Conflict, Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus (Karen Dawisha and Bruce Parrott,eds.) (Cambridge, Cambridge U. Press, 1997), p. 1-39.
Dahl, Robert. Development and Democratic Culture, in Consolidating the Third Wave Democracies (Larry Diamond et al., eds) (Baltimore: Johns Hopkins: 1997), pp.34-39)
Modes of Assistance: Support for a Market Economy in Democratic Theory and Post-Communist Change (Robert Grey, ed.) (Upper Saddle, NJ: Prentice Hall: 1997),pp.256-257
Kubicek, Paul. Authoritarianism in Central Asia: Curse or Cure? Third World Quarterly, vol. 19, no 1 (1998) pp. 29-43.
Fierman, William "Political Development in Uzbekistan:Democratization?" in Conflict, Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus, pp. 360-408.
Olcott, Martha Brill "Democratization and the Growth of Political Participation," in Conflict , Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus (Karen Dawisha and Bruce Parrot, eds.) (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pp. 201-241.
Kadyrzhanov, Rustem. The Ruling Elite of Kazakhstan in the Transition Period. In The New Elite in Post-Communist Eastern Europe (College Station, TX: Texas A&M, 1999), pp. 144-161.
Huskey, Eugene. An Economy of Authoritarianism? Askar Akaev and Presidential Leadership in Kyrgyzstan in Power and Change in Central Asia (Sally Cummings, ed.)
Ochs, Michael "Turkmenistan: The Quest for Stability and Control" in Conflict ,Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus (Karen Dawisha and Bruce Parrot, eds.) (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pp. 312-359.
Roy, Olivier. The New Central Asia. The Creation of Nations (NY: Taurus, 2000), pp.161-189.
Chinn, Jeff and Robert Kaiser. Russians as the New Minority (Boulder, CO: Westview, 1996), Ch. 8 (Kazakhstan), pp. 185-205
Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York, 1997
Akiner, Shirin. "Independent Kazakhstan" The Formation of Kazakh Identity: From
Tribe to Nation-State. (London: Royal Institute of International Affairs) 1995, pp. 60-82.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6