Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Lıterature In The Context Of Tradıtıon and Modern YTE 520 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. YILMAZ DAŞCIOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Research Asistant E. Neşe DEMİRDELER, Research Asistant M. Mustafa ÖRÜCÜ, Research Asistant Elmas KARAKAŞ, Research Asistant Samet ÇAKMAKER
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı The concept of tradition quoting literary experience and accumulation. Literary text get many elements from previous text and convert them in itself. A writer who depend on tradition get power from it and make traditon as a ground for modern. It is a fact that it is a necessity to consider previous text in order to grasp contemporary literary text.
Dersin İçeriği Tradition and modernism as a concept
Between past and modern: Tanzimat Literature
Modern Turkish Novel
Modern Turkish Story
Modern Turkish Poem
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Tradition and modernism as a concept
2 Tradition of literature, reflections of tradition and modernism on Turkish literature.
3 From classical Turkish literature tradition to modern literature: Tanzimat Literature
4 Between past and modern. Tanzimat´s rising generation: "First generation"
5 Tanzimat Edebiyatında Hakiki Müceddid: Abdülhak Hamit
6 Modern Turkish Novel
7 Modern Turkish Story and Sait Faik
8 Founders of modern Turkish poem: Mehmet Akif
9 Founders of modern Turkish poem: Ahmet Haşim
10 Founders of modern Turkish poem:Yahya Kemal
11 Tradition as a poem forming factor
12 Tradition and İkinci Yeni
13 Sezai Karakoç and Diriliş movement
14 Traces of tradition on modern Turkish literature
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları Akkanat, C. Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri, Kültür Bakanlığı Yayınları
Ayvazoğlu, B. Geleneğin Direnişi
Doğu Batı, Modernliğin Gölgesinde Gelenek, Kasım-Aralık-Ocak 2003
Eroğlu, E. Modern Türk Şiirinin Doğası

Gölpınarlı, A. Divan Edebiyatı Beyanındadır, Marmara Kitabevi, 1945
Macit, M. Gelenekten Geleceğe, Akçağ Yayınları Ankara, 1996
Oktay, A. Gelenek ve Şiir, Şair ve Kurtarıcı, Korsan Yayınları, 1992
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
2 Uses the required level of computer technology in language learning.
3 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning.
4 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period X
5 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
6 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
7 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
8 Makes comments practical and analytical related to language in any patient.
9 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information. X
10 Communicates with the Turkish World and analyzes and interprets contemporary Turkish dialects.
11 Have information for grammar and literary text analyse
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 1 1
Assignment 1 6 6
Performance Task (Seminar) 1 2 2
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,52
Dersin AKTS Kredisi 6