Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Leibniz Metafiziği FDI 601 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. KEMAL BATAK
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Leibniz metafiziği gerek sonraki bilimsel ve mantıksal gelişmeler bakımından gerekse din felsefesi alanında sonraki tartışmaları etkilemesi bakımından belirleyici bir yerde durur. Bir modern felsefe olarak geleneksel felsefeye karşı hakkaniyetli davranan bu Kartezyen metafizik, Descartes metafiziğinin de güçlü bir tashihini ve arıtmasını gerçekleştirir.

Course Content

Metafizik Üzerine Konuşma; Monadoloji; Teodise; Locke ve Leibniz: İnsan Akilesi Hakkında Yeni Deneyişler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Leibniz metafiziğinin temel tartışmalarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Monadoloji’nin temel kavramlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Leibniz metafiziğinin kartezyen metafizik ile ilişkisi tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Metafizik Üzerine Konuşma
2 Metafizik Üzerine Konuşma
3 Metafizik Üzerine Konuşma
4 Metafizik Üzerine Konuşma
5 Metafizik Üzerine Konuşma
6 Monadoloji
7 Monadoloji
8 Monadoloji
9 Teodise
10 Teodise
11 Teodise
12 Locke ve Leibniz: İnsan Âkilesi Hakkında (Yeni) Deneyişler
13 Locke ve Leibniz: İnsan Âkilesi Hakkında (Yeni) Deneyişler
14 Locke ve Leibniz: İnsan Âkilesi Hakkında (Yeni) Deneyişler
Resources
Course Notes <p>Leibniz, Monadoloji, Metafizik &Uuml;zerine Konuşma, &ccedil;ev. Atakan Altın&ouml;rs, (İstanbul: Doğubatı Yayınları, 2011).<br /> Leibniz, Monadoloji, &ccedil;ev. Devrim &Ccedil;etinkasap, (İstanbul: Pinhan, 2011).<br /> Leibniz, Theodicee ya da Tanrı&rsquo;nın Haklı Kılınması, &ccedil;ev. Levent &Ouml;zşar, (İstanbul: Biblos, 2009).<br /> Leibniz, İnsan &Acirc;kilesi Hakkında Yeni Deneyişler, (İstanbul: Devlet Basımevi, 1939).<br /> &nbsp;</p>
Course Resources

Martine de Gaudemar, Leibniz Sözlüğü, çev. Aliye Kovanlıkaya, (İstanbul: Say Yayınları, 2012).
Maria Rosa Antognazza, Leibniz, çev.Orhan Düz, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2013)
Ruhattin Yazoğlu, Leibniz’de Tanrı ve Ahlak, (İstanbul: Yeni Zamanlar Yayınları, 2006).
Emile Boutroux, Leibniz, çev. Atakan Altınörs, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2009).
Sebahattin Çevikbaş, Leibniz ve Felsefesi, (Konya: Çizgi Kitapevi: 2006).

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Performans Görevi (Seminer) 20
3. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev 1 4 4
Performans Görevi (Seminer) 3 6 18
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6