Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Farabi Mantiği FDI 605 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi EMRAH KAYA
Course Lecturers
Course Assistants

Bu dersin yardımcısı yoktur.

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Farabi, İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli filozoflardan biridir. Bu bakımından mantık ile ilgili görüşler öğrenciler açısından son derece önem arz etmektedir.

Course Content

Genel Giriş ve Kaynakların Verilmesi, Kavram Teorisi, Kavram ve Önerme, Beş Tümel/İsagoci, Kategoriler, Tanım Teorisi, Tanım Teorisi, Önerme, Önerme Çeşitleri, Akıl Yürütme, Tümdengelim, Tümdengelim, Tümevarım, Analoji

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farabi mantığının İslam düşüncesine katkılarını özetler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Farabinin İslam mantık tarihindeki yerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Farabi mantığının temel konularını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Farabinin klasik mantığa katkılarını özetler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Farabi mantığı ile Aristoteles mantığı arasındaki farkları özetler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Farabi mantığını etkilerini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kavram Teorisi
2 Kavram ve Önerme
3 Beş Tümel/İsagoci
4 Kategoriler
5 Tanım Teorisi
6 Tanım Teorisi
7 Önerme
8 ARA SINAV
9 Önerme Çeşitleri
10 Akıl Yürütme
11 Tümdengelim
12 Tümdengelim
13 Tümevarım
14 Analoji
Resources
Course Notes <p>Street, Tony.&nbsp;İslam Mantık Tarihi, &ccedil;eviren Harun Kuşlu. İstanbul: Klasik Yayınları, 2014.</p> <p>K&uuml;yel, M&uuml;bahat T&uuml;rker. Farabi&#39;nin Bazı Mantık Eserleri. 1990.</p>
Course Resources

Farabi, Kitabu´l-burhan, çeviren Ömer Türker ve Mahir Alper. İstanbul Klasik Yayınları, 2009.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 143
Total Workload / 25 (Hours) 5.72
dersAKTSKredisi 6