Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uzak Doğu Dinlerine Giriş FDT 608 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Uzak doğu dinlerinin temel öğretilerinin öğrenilmesi

Course Content

Uzak doğu dinleri olarak bilinen hint, çin ve japonyanın dinleri olan, Hinduizm, Budizm, Cayinizm, Konfüçyanizm, Taoizm; Şintoizm ve Zen Budizmin tanrı, kutsal kitap, ahlak anlayışları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hint dinlerinin (Hinduizm, Budizm, Cayinizm) temel öğretilerinin tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Çin Dinlerinin (Konfuçyanizm, Taoizm) temel öğretilerinin ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Uzak doğu dinlerinin temel ilkeleri açısından karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Uzak doğu dinleriyle, Semitik dinleri karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Uzak doğu dinlerinin modern dünyaya sunacakları hakkında akıl yürütür Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Japon dinlerinin (Şintoizm, Zen Budizm vs) temel öğretilerini ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Uzak doğu kavramı ve bu kavrama dâhil edilen yerler.
2 Hint dinlerini aynı grup altında toplanmasına sebep olan özellikler
3 Hint dinlerini aynı grup altında toplanmasına sebep olan özellikler
4 Hint dinlerinde Tanrı, ahiret, kutsal kitap ve ahlak anlayışlar
5 Hinduizmde., Tanrı, ahiret, kutsal kitap ve ahlak anlayışlar
6 Budizmde, Tanrı, ahiret, kutsal kitap ve ahlak anlayışlar
7 Cayinizmde, Tanrı, ahiret, kutsal kitap ve ahlak anlayışlar
8 Sınav
9 Çin dinlerinin ortak özellikleri
10 Konfüçyanizmde tanrı, ahiret, kutsal kitap ve ahlak anlayışı
11 Taoizmde tanır, ahiret, kutsal kitap ve anlak anlayışı
12 Japon dinleri ve ortak özellikleri; Şitoizm
13 Zen Budizm
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>&Ouml;mer Hilmi Budda, Dinler Tarihi, İstanbul 1935.</p>
Course Resources

[2] Fuat Aydın, Hint Dini Düşüncesinde İnsanın Özgürlük Arayışı, Ataç Yayınları, İstanbul 2006.
[3] Yaşayan Dünya Dinleri, Şinasi Gündüz (ed), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Sözlü Sınav 3 8 24
Final 1 1 1
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6