Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Batida Din Çalişmalari FDT 607 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Asıl çıkış yeri Batı olan modern din çalışmalarının tarihini, din çalışması başlığı altında yer alan bilim dalları ve bu bilim dallarından metot bakımdan meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi kazandırılması.

Course Content

Dinin bir araştırma konusu olarak ortaya çıkışı; din bilimleri içinde yer alan bilim dalları; dinler tarihi ve onun altında yer alan bilim dalları ve bunlardaki metodik gelişme ve değişmeler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dinin bir bilme/araştırma konusu olarak ortaya çıkışının tarihini (doğu-batı) hatırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Batıdaki Din fenomenolojisi çalışmalarının tarihini hatırlar Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Din bilimlerinin ortaya çıkışının hazırlayan şartları çözümler Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Performans Görevi, Ödev,
4 Din bilimlerin anlam çerçevesini belirler Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav , Performans Görevi,
5 Din bilimi içinde yer alan bilim dallarını belirler Soru-Cevap, Anlatım, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
6 Batıdaki Karşılaştırmalı dinler tarihi çalışmalarının tarihini hatırlar Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
7 Batıda Dinler tarihi çalışmalarının tarihini betimler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modern dönem önesinde, din ve dinler hakkında yapılan çalışmalar
2 Modern batıda dinin bir inceleme konusu oluşunun tarihsel zemini
3 Antropolojik çalışmalar
4 Din felsefesi
5 Dinler Tarihi
6 Din Psikolojisi
7 Din Sosyolojisi
8 Din çalışmalarında metodik yaklaşımlar
9 Tarihi-tasviri çalışmalar
10 Karşılaştırmalı yaklaşımlar
11 Fenomenolojik yaklaşımlar
12 Post-modern yaklaşımlar ve din çalışmaları üzerindeki etkisi
13 Post-modern yaklaşımlar ve din çalışmaları üzerindeki etkisi
14 Klasik , modern ve post-modern din çalışmalarının problemleri
Resources
Course Notes <p>&Ouml;mer Mahir Alper (ed), Batıda Din &Ccedil;alışmaları, Metro Yayınları, İstanbul.</p>
Course Resources

1. Joachim Wach, Dinler Tarihi, müstakil bir bilim dalı olarak kuruluşuna teorik bir giriş, çev. Fuat Aydın, Ataç Yayınları, İstanbul.
2. Mustafa Alıcı, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, İZ yayıncılık, İstanbul 2008.
3. Jacques Waardenburg, Contemporary of Study of Religion, Hague, I-II
4. Robert A.Segal, The Blackwell Companion to the Study of Religion, Blacwell Publishing 2006.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 3 8 24
Final 1 1 1
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6