Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Din Psikolojisi ve Sosyal Hayat FDP 606 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU,
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Din Psikolojisi ve Sosyal Hayat dersinin; kavram ve problemlerini ve din psikolojisindeki yeni gelişmeleri öğrenciye tanıtmak.

Course Content

Bu derste başlangıcından günümüze dini yaşantının psiko-sosyal yönü, değeri, gelişimi ve yeni araştırma alanları işlenecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Din Psikolojisinin sosyal hayatla ilgili yeni araştırma alanlarını ayırt eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Dindarlık ve çağdaşlık ilişkisini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Dersin diğer dini bilimlerle ilişkilerini derler, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İnsanın dinamik oluşu ve değişimini açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Küreselleşme ve karşılıklı etkileşimi analiz eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Dersin temel kaynaklarını tasvir eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Dini yaşantının psiko-sosyal özelliklerini ve önemini kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Din psikolojisine genel bakış
2 Dini tutum ve davranışların toplumdaki yeri
3 Fenomenoloji ve dini hayat
4 Aile yapısı ve fert ilişkisi
5 Sosyal guruplar ve dini hayat
6 İnanan insan ve toplum
7 Mitlerin insan ve toplum hayatındaki etkileri
8 Ön yargı ve din
9 Küreselleşme ve karşılıklı etkileşim
10 İnanç hürriyeti ve insan
11 İnsanın dinamik oluşu ve değişimi
12 Karşılaşma ve karşılıklı etkileşim
13 Dindarlık ve çağdaşlık ilişkisi
14 Dini hayat ve kültür ilişkisi
Resources
Course Notes <p>Kağıt&ccedil;ıbaşı, &Ccedil;.(1991), İnsan, Aile, K&uuml;lt&uuml;r, İstanbul.</p>
Course Resources

[1] Güngör, E.(1993),Değerler Psikolojisi, Hollanda Türk Akademisyenler B.V. Yayınları, Amsterdam.

[2] Baymur, Feriha (1983) Genel Psikoloji, İnkılap Kitapevi, İstanbul.
[3] Cüceloğlu, Doğan (1991), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul
[4]Aydın, A.R(2004), Birey ve Din, İnsan Yayınları, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6