Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Din Eğitimi Teorileri FDE 604 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Course Lecturers Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders başta batı olmak üzere son yıllarda ortaya çıkan din eğitim teorileri ve yaklaşımlarının tanıtımı, çıkış nedenleri ve bu yaklaşımların Türkiyedeki din eğitimi açısından eleştirel olarak değerlendirilmesi yapılarak öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve bilimsel bakış açılarının gelişmesine katkı sağlanmak hedeflenmektedir.
Course Content Yeni din eğitim yaklaşımlarının ortaya çıkış nedenleri, çoğulculuk ve din eğitimi, fenemonolojik din eğitimi teorisi, yorumlayıcı din eğitimi teorisi, diologikal din eğitimi yaklaşımı
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiyedeki din eğitim anlayışı hakkında yargıda bulunur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Çoğulculuk ve din öğretini ilişkisini örneklendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Din öğretiminde yeni yaklaşıma duyulan ihtiyacı anlayıp açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Farklı din eğitimi teorisi oluşum sürecini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Geleneksel ve modern din eğitimi yaklaşımı arasındaki temel anlayış farklarını çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Çağdaş din eğitimi yaklaşımlarını özetler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Yapılandırmacı öğrenme teorisi
3 Yeni din eğitimi yaklaşımlarını ortaya çıkış nedenleri
4 Eğitimde çoğulculuk
5 Din eğitiminde çoğulculuk
6 Geleneksel din eğitimi yaklaşımları
7 Geleneksel din eğitimi yaklaşımları
8 Ara sınav
9 Fenemenolojik din eğitimi yaklaşımı
10 Yorumlayıcı din eğitimi yaklaşımı
11 Yorumlayıcı din eğitimi yaklaşımı
12 Diological din öğretimi yaklaşımı
13 Narative din öğretimi yaklaşımı
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Grimmet, M., (ed) Pedagogies of Religious Education, Essex, McCrimmons, 2000.
[2]Kaymakcan, R. (ed)Çokkültürlülük, Eğitim, Kültür ve Din Eğitimi,İstanbul, dem Yayınları, 2006.
[3] Kaymakcan, R. Günümüz ingilteresinde Din Eğitimi, İstanbul, Dem Yayınları, 2004.
[4] Jackson, R. Din Eğitimi: Yorumlayıcı Bir Yaklaşım, İstanbul, Dem Yayınları, 2005.
[5] Ziebertz, H., Religious Education in a Plural Western Society, Munster, Lit Verlag, 2003.
[6] MEB, Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslararası Sempozyumu, MEB Yayınları, Ankara, 2003.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 1 1
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6