Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psikoloji Ekolleri ve Din Psikolojisi FDP 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU,
Course Assistants

Yok

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Din psikolojisi çalışmalarının etkili ve kaynağından öğrenilmesi sağlanacak ve öğrenciler ekolleri daha iyi kavrayacaklardır.

Course Content

Farklı ekollerin din psikolojisindeki yeri, kişilik teorileri ve dini hayatın incelenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Behaviorizm ve dini hayat ilişkisini analiz eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Bilişsel teorileri tasvir eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Hümanizm ve dini hayatı karşılaştırır, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kişilik teorileri ve dini hayatı değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Psikolojide ekolleri kavrar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kişilik teorileri ve dindarlık konusunu açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Struktualizm ve dini yaşayış ilişkisini ifade eder, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Psikolojide ekollere genel bakış
2 Din ve fenomenoloji
3 Struktualizm ve dini hayat
4 Fonksiyonalizm ve din
5 Şekilcilik ve din
6 Psikanalizm ve dini hayat
7 Faktör teorileri
8 Faktör teorileri
9 Behaviorizm ve dini hayat
10 Sistemler bilgi teorisi
11 Bilişsel teoriler
12 Alan teorileri
13 Hümanizm ve dini hayat
14 Kişilik teorileri ve dini hayat
Resources
Course Notes <p>H&ouml;kelekli, H.(1993), Din Psikolojisi, T.D.Vakfı Yayınları, Ankara.</p>
Course Resources

1. Egemen, B.Z.(1952), Din Psikolojisi, T.T.K. Basımevi, Ankara.
2. Allport,Gordon W.,Ross,J.M.(1967),Personal ReligiousOrientation and Prejudice, Journal of Personality and Social Psychology, s.432-443.
3. James, W.(1982), The Varietes of Religious Experiences, Penguin Books,USA.
4. Yavuz, K.(1983), Ç.Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, D.İ.B.Yay., Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6