Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Psiko- Sosyal Açidan Din ve Şiddet FDP 601 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ABDULVAHİT İMAMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Karatepe

Course Category
Course Objective

Öğrenciler, Din ve şiddet ilişkisinin hem ferdi hem de sosyal yönden etkisini öğrenecek ve insan şiddet ilişkisini daha iyi kavrayacaklardır.

Course Content

Geçmişten günümüze insan ve şiddet ilişkisi, dindarlık ve şiddet ve şiddetin günümüz insanının hayatına olan etkileri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnanan insanın şiddete bakışını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Psikolojik yönden şiddetin tahlil eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Dinlerin şiddete bakışını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sosyolojik açıdan dini yaşayışı algılar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Günümüz insanının şiddeti nasıl algıladığını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 İnsanla şiddet arasındaki ilişkiyi analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Şiddetin oluşumuna etki eden faktörleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şiddet kavramına genel bakış
2 Şiddetin oluşumuna etki eden faktörler
3 Şiddetin oluşumunda psikolojik faktörlerin yeri
4 Saldırganlık içgüdüsü ve insan
5 Şiddetin oluşumuna etki eden sosyal faktörler
6 Psiko-sosyal yönden insana bakış
7 İnsan şiddet ilişkisi
8 Ara sınavı
9 Dinler ve şiddet
10 İnanan insan ve şiddet
11 Şiddete felsefi yaklaşım
12 Ahlak ve şiddet
13 Psikolojik açıdan şiddetin tahlili
14 Günümüz insanı ve şiddet
Resources
Course Notes <p>Doğan C&uuml;celoğlu (1991), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.</p>
Course Resources

1. W. James (1982), The Varietes of Religious Experiences, USA; 2. Haluk Yavuzer (1982), Çocuk ve Suç, Remzi Kitabevi, İstanbul; 3. Alfred Adler (1998), Sorunlu Okul Çocuğu, Cem Yayınları, İstanbul; 4. Juergensmeyer,M.(2003), Terror in the Mind of God, University of California Pres, London.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6