Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ab ve Türkiye Karşilaştirmali Sosyal Politika CSS 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CİHAN SELEK ÖZ
Course Lecturers Doç.Dr. CİHAN SELEK ÖZ,
Course Assistants

Arş. Gör. Yunus Yiğit

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Sosyal politika alanı AB’ye uyum sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve gerek Katılım Ortaklığı Belgelerinde gerekse de İlerleme Raporlarında önemli bir yere sahiptir. Türkiye de AB’ye üyelik yolunda sosyal politikalarını AB standartlarına göre şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede AB’nin sosyal politikaya bakışı ve uygulamaları Türkiye için bir kılavuz niteliği taşımaktadır. Bu dersin amacı, AB’nin sosyal politika anlayışı ve uygulamalarını tartışmak ve Türkiye ile karşılaştırmaktır.

Course Content

AB´nin kuruluş tarihçesi, organları, karar alma süreci, AB sosyal politikalar tarihi, AB içerisindeki refah rejimleri, AB ve Türkiye´de işsizlik ve istihdam politikaları, yoksulluk ve sosyal dışlanma, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği, iş sağlığı ve güvenliği, endüstri ilişkileri, sosyal diyalog, çevre, eğitim, sağlık, konut politikaları, çocuk refahı, yaşlı refahı, genç işsizliği, engelli hakları, sığınmacı-mülteci politikaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 AB´nin kuruluş tarihçesi, kuruluş nedenleri ve genişleme sürecini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 AB´nin temel ve yardımcı organları ile karar alma süreci hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Ekonomik ve siyasal bütünleşmenin ötesinde AB´nin sosyal bütünleşme sürecinin kökenleri, evrimi ve bugünkü durumunu etraflıca analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 AB içerisindeki refah rejimlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 AB´de çeşitli alanlardaki sosyal politikaların bütünleşmedeki rolünün önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiye-AB ilişkilerinin sosyal politikalar boyutu irdelenir ve bu bağlamda eleştirel bakış açısı kazanarak eksiklikler ve aksaklıkları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 AB´nin kuruluş tarihçesi, kuruluş nedenleri ve genişleme süreci Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
2 AB´nin temel ve yardımcı organları ile karar alma süreci Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
3 AB´nin sosyal bütünleşme sürecinin kökenleri, evrimi ve bugünkü durumu Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
4 AB´nin sosyal bütünleşme sürecinin kökenleri, evrimi ve bugünkü durumu Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
5 AB içerisindeki refah rejimleri Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
6 AB ve Türkiye´de işsizlik ve istihdam politikaları Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
7 AB ve Türkiye´de yoksulluk ve sosyal dışlanma Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
8 AB ve Türkiye´de çalışma hayatında kadın-erkek eşitliği Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
9 Vize
10 AB ve Türkiye´de iş sağlığı ve güvenliği Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
11 AB ve Türkiye´de sosyal diyalog Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
12 AB ve Türkiye´de yaşlılara yönelik sosyal politikalar Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
13 AB ve Türkiye´de çocuk refahı alanı Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
14 AB ve Türkiye´de eğitim politikaları Cihan Selek Öz, AB'de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları
Resources
Course Notes <p>Cihan Selek &Ouml;z, AB&#39;de Sosyal Politika Basılmamış Ders Notları</p>
Course Resources

Özcüre, Gürol (2010), Avrupa Birliği’nin Sosyal Politikası ve Türkiye, Derin Yayınları, İstanbul.
Ceylan Ataman, Berrin (2010), Türkiye´nin Adaylık Sürecinde Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Çelik, Aziz (2008), AB Sosyal Politikası Uyum Sürecinin Uyumsuz Alanı, II. Baskı, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Koray, Meryem (2005), Avrupa Toplum Modeli, İmge Yayınevi, Ankara.
Hekimler, Alpay (2004), AB-Türkiye&Endüstri İlişkileri, Beta Basım, İstanbul.
Aykaç, Mustafa ve Zeki Parlak (2003), Tüm Yönleriyle Türkiye-AB İlişkileri, Elif Kitabevi, İstanbul.
Güncel makaleler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
10 Güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6