Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Işgücü Piyasasi Analizi CSS 566 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR,
Course Assistants

Arş.Gör.Akın Özdemir

Course Category
Course Objective

Uluslararası işgücü piyasaları, ILO İstihdam ve Sosyal Görünüm Raporları çerçevesinde beş bölge ve 185 ülke çapında incelenerek, dünyada işgücü piyasalarında meydana gelen gelişmeleri çok boyutlu analiz edilmektedir. Ders, dünya işgücü piyasası analizinde kullanılan bölgesel sınıflandırmaların öğretilmesi, analiz parametrelerinin kavratılması, çapraz yorumlama tekniklerinin öğretilmesi ve ülkelerin coğrafi konumlarının ve başkentlerinin öğretilmesini de amaçlamaktadır. 

Course Content

En son tarihli ILO  World Employment and Social Outlook Raporu çerçevesinde dünya işgücü piyasası analizi yapılmaktadır. Bu kapsamda, bölgesel ve ülkesel düzeyde istihdam, işsizlik, işgücüne katılım oranları, çalışan yoksullar, çocuk- kadın istihdamı, yoksulluk gibi işgücü piyasası parametreleri incelenmektedir

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşgücü Piyasası tanımlanması ve diğer kavramsal yapının öğretilmesi Anlatım, Sınav ,
2 ILO tanımı, fonksiyon ve özellikleri, işgücü piyasası analizindeki konumu ve önemi Anlatım, Sınav ,
3 Küresel İstihdam ve Sosyal Görünüm raporunun genel olarak incelenmesi ve sınıflandırmaların paylaşımı Anlatım, Sınav ,
4 Dünya işgücü piyasası analizi bölgesel düzeyde tartışılması Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Dünya işgücü piyasası analizi ülkesel düzeyde tartışılması Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Dünya işgücü piyasasındaki gelişmelerin çapraz ve çok boyutlu değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşgücü piyasası kavram ve kapsamı
2 İşgücü piyasası analiz yöntemleri
3 Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm raporunun tanıtımı
4 Bölgesel sınıflandırmanın kavratılması
5 İşgücü piyasası analiz parametrelerinin kavratılması
6 Bölgesel analizlerin yapılması
7 Bölgesel analizlerin yapılması
8 Bölgesel analizlerin yapılması
9 Bölgesel analizlerin yapılması
10 Çaprazlama değerlendirme tartışmaları
11 Seminer ve Tartışma
12 Dünya işgücü piyasaları sunum çalışmaları
13 Dünya işgücü piyasaları analizi (bölüm öğretim üye ve öğrencileri karşısında sunum)
14 Genel değerlendirme ve ders sonu
Resources
Course Notes
Course Resources

World Employment and Social Outlook Raporları (Yıllık düzenli yayınlanan raporlar). Biçerli, K.(2011), Çalışma Ekonomisi; Oguz,M, Kılıç,C. (2005), Çalışma Ekonomisi; Biçerli, K. Özdemir, M.Ç,... (2013), Dünyada ve Türkiye´de İstihdam ve İşsizlik

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme X
10 Güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6