Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yönetici Yetiştirme IKY 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ADEM UĞUR
Course Lecturers Prof.Dr. ADEM UĞUR,
Course Assistants Arş.Gör.Mert ÖNER
Course Category
Course Objective Değişen şartlara uygun olarak işletmelerde sorun çözebilecek yönetici adaylarını hazırlamak
Course Content İşletme yöneticileri için gerkli özelliklerin belirtilmeleri ve yöneticilerin temel fonksiyonlarının teker teker ele alınması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Değişim mantığını kavramış olur Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
2 Sorunlara yaklaşımda bilimsel veriler ışığında alışkanlık kazanır Tartışma, Anlatım, Ödev, Sınav ,
3 İşe alma ve eğitme karalarını analiz eder Anlatım, Tartışma, Ödev, Sınav ,
4 Performans değerleme yöntemlerini analiz eder Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
5 Ücretlendirme yöntemleri üzerinde yoğunlaşır Soru-Cevap, Anlatım, Beyin Fırtınası, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
6 Kariyer yönetimi ve sürecini açıklar Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yönetim ve yönetici kavramları İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
2 Yöneticinin özellikleri İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
3 Yönetimin temel fonksiyonları İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
4 İş analizleri ve tanımları İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
5 İ.K. palnlaması İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
6 İşe alma ve yerleştirme İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
7 İ.K. eğitim ve geliştirme İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
8 vize İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
9 Ücretlendirme İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
10 İş değerleme İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
11 Performans değerleme İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
12 Kariyer yönetimi İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
13 Değişim yönetimi İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
14 Motivasyon İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
Resources
Course Notes yukarıda belirtilen kitap bölümleri
Course Resources İ.K.Y. kitapları ve İnternet kaynakları, Uğur, Adem, İ.K.Y. Sakarya kitabevi, 2003
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme X
10 Güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirebilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6