Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Çalişma Hayatinda Insan CSS 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATMA FİDAN
Course Lecturers Doç.Dr. FATMA FİDAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu derste, çalışma yaşamında insanı odak alarak değerlendirmelerde bulunmak ve insanı çevreleyen çalışma yaşamı sorunlarını irdelemek ve çözümler üretmek temel amaçtır

Course Content

Çalışma yaşamı insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. İnsanın yaşamını nasıl geçireceğini etkileyen ekonomik, psikolojik, Sosyo-kültürel ve fiziksel koşullar vardır. Bu koşullar iç içe bir etki ile insanın yaşamını nasıl geçireceğini belirler. Çalışmanın insan yaşamında hem zamanını değerlendirmesi hem yaşam enerjisini faydalı amaçlara yöneltmesi ve hem de bunların sonucunda edindiği doyumla kişiliğini koruması mümkündür.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çalışma kavramı ile işin değişen doğasını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Çalışma yaşamının kalitesini yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Stres, verimlilik, motivasyon, mobbing ve çalışma yaşamının yeniden inşasını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kamu ve özel sektörde çalışma yaşamını sorgular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Çalışma yaşamında devletin rolünü tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Tembellik hakkı ve boş zamanı sorgular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çalışma Kavramı
2 İşin değişen Doğası, Çalışma yaşamına Giriş
3 Çalışma, Çalışma yaşamı, Çalışma yaşamının kalitesi
4 21.YY. da Çalışma Yaşamı
5 Çalışma, tembellik hakkı ve boş zaman
6 İş dağılımında cinsiyetin rolü ve İş-aile anlaşmazlığı
7 Vize
8 Kariyer ve kariyer geliştirme
9 Teknoloji ve çalışma yaşamı
10 AB ve Türkiyede çalışma yaşamının genel görünümü
11 Stres, verimlilik, motivasyon, mobbing ve çalışma yaşamının yeniden inşası
12 Kamu ve özel sektörde çalışma yaşamı
13 Çalışma yaşamında devletin rolü
14 Genel Öneriler
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Baysal, Ayşe Can., (1993),Çalışma Yaşamında İnsan, İÜİF Yayın No: 225, İstanbul.
2- Keser, Aşkın, (2007), Çalışma Yaşamında Motivasyon, Alfa, İstanbul.
3- Zelinski, Ernie J. (2004), Çalışma(Ma)´Nın Keyfi, çeviren: Dara Çolakoğlu, Boyner Yayınları., İstanbul.
4- YKY., (1997), Çalışmak Yorar, Yapı Kredi Yayınları., sayı:12, İstanbul.
5- Koray, Meryem., (2005),Sosyal Politika, İmge Kitapevi Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
6- Aytaç, Serpil., (2006), Çalışma Yaşamında Kariyer, Ezgi Kitapevi Yayınları, Bursa.
7- Pettinger, L., Parry, J., Taylor, R., Glucksmann, M., (2005), A New Sociology of Work ?, Blackwell Publishing, Oxford.
8. De Botton. Alain , Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı, (2008), Sel Yayınları, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6