Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küreselleşme ve Esnek Çalişma IKY 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERDAR ORHAN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Elif Alp

Course Category
Course Objective

Esneklik ve esnek çalışmanın yeri ve önemi. Esnekliği doğuran nedenler ve İKY anlayışı içerisinde çalışma hayatına teorik ve pratikteki yansımasının ortaya konması.

Course Content

Esneklik ve esnek çalışma kavramı ve önemi; Teorik altyapısı ve uygulamadaki türleri; İKY anlayışı içinde çalışma ilişkilerine etkisi; küresel ve ulusal düzeyde uygulama ve örnekler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Küreselleşme ve Küreselleşme Teorileri Hakkında Genel Bilgiye Sahip Olur Anlatım, Sınav ,
2 Küreselleşmenin avantaj ve dezavantajlarını açıklar Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Esnek çalışma metodlarını açıklar ve uygulamadaki yerini tartışır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Esnek çalışmanın sendika ve endüstriyel ilişkiler üzerindeki etkilerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Esnek çalışma mevzuatı ve çerçevesini açıklar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiyedeki yaygın esnek çalışma türlerini açıklar ve sosyo-ekonomik açıdan değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Küreselleşmenin Çalışma Hayatına Etkisi
2 Küreselleşme Teorileri
3 Küreselleşmenin Avantaj ve Dezavantajları
4 Küreselleşme ve Esnek Çalışma
5 Esneklik Karamı ve Esnek Çalışma
6 Esneklik İle İlgili Teoriler
7 Esneklik Türleri
8 Esnek çalışma türleri
9 Kısmi Süreli Çalışma
10 Evde çalışma-tele çalışma- çağrı üzerine çalışma
11 Çalışma Süresi Esnekliği
12 Esnek çalışmanın endüstriye etkisi
13 İstihdam ve işsizliğe etkisi
14 Toplu pazarlık ve sendikalara etkisi
Resources
Course Notes <p>TEİD I. Uluslararası Kongresi Ankara 1994<br /> KAMU-İŞ: Yeni Y&uuml;zyıla Doğru End&uuml;stri İlişkileri: Demokrasinin Gelişimi &Ccedil;ağdaş &Ccedil;alışma Standartları, TEİD 2. Kongresi Ankara 1994<br /> Arif YAVUZ: Esnek &Ccedil;alışma ve End&uuml;striyel İlişkilere Etkisi, Filiz Yay. İst. 1995<br /> Ali G&Uuml;ZEL: Esnekliğin Ortaya &Ccedil;ıkışı ve Gerekliliği, &Ccedil;alışma Hayatında Esneklik Semineri 21.4.1995 MESS Semineri<br /> KAMU-İŞ: Değişen D&uuml;nyada End&uuml;stri İlişkilerinin Yeri Yeni Boyutları,<br /> TİSK: &Ccedil;alışma Hayatında Esneklik Gereksinimi, TİSK İşveren Dergisi cilt XXXVII, sayı 4, Ocak 1999<br /> Can TUNCAY: Değişim ve Esneklik İhtiyacı, TİSK İşveren Dergisi cilt XXXVII, sayı 4, Ocak 1999</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 10
1. Ödev 40
1. Performans Görevi (Seminer) 25
2. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Final 1 25 25
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6