Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Kaynaklarinda Mesleki Eğitim IKY 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SİNEM YILDIRIMALP
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Akın Özdemir

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı insan kaynaklarında mesleki eğitimin önemine vurgu yapmaktır.

Course Content

İnsan kaynaklarında mesleki eğitimin yeri ve önemi, mesleki eğitimin çeşitleri, mesleki eğitimin verimlilik üzerine etkileri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan kaynaklarında mesleki eğitimin önemini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Mesleki eğitimin verimlilik artışı üzerindeki etkilerini değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Kalkınmada iş piyasalarında nitelikli işgücünün önemini ve bu çerçevede mesleki eğitimin önemini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Türkiye İş Kurumu´nun mesleki eğitimdeki rolü hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 İnsana yatırım yapmanın bir ülkenin kalkınmasındaki önemini anlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mesleki-teknik eğitim ve önemi Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
2 Mesleki-teknik eğitim ve istihdam olanakları Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
3 Mesleki kabiliyet ölçümü Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
4 Mesleki eğitim sisteminin çeşitleri Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
5 Mesleki eğitim sisteminin çeşitleri Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
6 Hizmet içi eğitim-oryantasyon Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
7 Vize
8 Türkiye İş Kurumu ve mesleki eğitim Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
9 Mesleki yeniden eğitim Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
10 Mesleki yeniden eğitim Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
11 Engellilerin mesleki rehabilitasyonu ve işe hazırlanmaları Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
12 Engellilerin mesleki rehabilitasyonu ve işe hazırlanmaları Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
13 Dinamik ve esnek insan kaynakları eğitimi modelleri. Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
14 Dinamik ve esnek insan kaynakları eğitimi modelleri. Aşağıda yazılan temel kaynaklar ve güncel makaleler
Resources
Course Notes
Course Resources


Bingöl, Dursun (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yay., İstanbul.
Taşkın, Erdoğan (2001), İşletme Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme, Papatya Yay., İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6