Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Istatistik Teknikleri ve Veri Analizi BTO 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MÜBİN KIYICI
Course Lecturers Prof.Dr. MÜBİN KIYICI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma yöntemi ve istatistik analizlere uygun raporlaştırmayı yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Veri ve istatistikle ilgili temel kavramları açıklar. Anlatım, Gösteri, Sınav ,
3 İstatistik analizlerin türlerini ve varsayımlarını açıklar. Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Araştırma yöntemine ve veriye uygun analizi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Performans Görevi,
5 Araştırma yöntemine uygun istatistik analizi seçer. Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Analiz sonuçlarını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 a
2 b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgilere sahiptir. X
1 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgilere sahiptir. X
2 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisiyle ilgili kavramları, fikirleri bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir
2 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisiyle ilgili kavramları, fikirleri bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir
3 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder.
3 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder.
4 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir
4 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir
5 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır
5 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır
6 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar
6 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar
7 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level B2).
7 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level B2).
8 Eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma yapar.
8 Eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma yapar.
9 Mesleğini yürütürken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
9 Mesleğini yürütürken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
10 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. X
10 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. X
11 Alanıyla ilgili öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri karşı karşıya kaldığı problemlere çözüm üretmede kullanır. X
11 Alanıyla ilgili öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri karşı karşıya kaldığı problemlere çözüm üretmede kullanır. X
12 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
12 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
13 Yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.
13 Yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 5 5
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6