Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Internet Yönetimli Eğitim Sistemleri BTO 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM CANAN GÜNGÖREN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, internet temelli eğitim sistemlerini kavrayabilmek.

Course Content

internet ve eğitimin tanımı ve tarihsel gelişimi, İnternet eğitiminde sınıf içi uygulamalar, İnternetle eğitim ve öğrenme, İnternetle eğitimde arayüz değerlendirme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnternet Temelli Eğitim projesi geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Proje / Tasarım,
2 İnternet Temelli Eğitim için proje planlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
3 İnternet temelli eğitimin özelliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Web 1.0/2.0/3.0 araçlarını uygun eğitim durumlarında kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Proje / Tasarım,
5 İnternet temelli eğitim hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Proje / Tasarım,
6 İnternet Destekli Eğitim projesini değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnternet Temelli Eğitim kavramları 1-15. sayfalar
2 İnternet ve eğitim 16-52. sayfalar
3 İnternet Temelli Eğitimin Özellikleri 53-75. sayfalar
4 İnternet Temelli Eğitimde Yönetim 77-134. sayfalar
5 İnternet Temelli Eğitim Örnekleri ve Kuram İhtiyacı 135-189. sayfalar
6 İnternet Temelli Eğitimde Algılanan Uzaklık 191-232. sayfalar
7 İnternet Temelli Eğitimde Sorgulama Topluluğu 233-272. sayfalar
8 İnternet Temelli Eğitimde Bilişsel Yüklenme 273-315. sayfalar
9 İnternet Temelli Eğitimde Öğretim Tasarımı 316-332. sayfalar
10 Ekran Tasarımı 333-396. sayfalar
11 İnternet Temelli Eğitim Araçları ve etkileşim 397-416. sayfalar
12 Öğrenme Nesnesi 417-438. sayfalar
13 SCROM Paketleme 439-479. sayfalar
14 İnternet Temelli Eğitimde Ölçme ve yeni yönelimler 480-580. sayfalar
Resources
Course Notes
Course Resources

Horton, W. (2000). Designing Web-Based Training. NY: John Wiley & Sons INC.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgilere sahiptir. X
2 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisiyle ilgili kavramları, fikirleri bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir X
3 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder. X
4 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir X
5 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır X
6 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar X
7 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level B2). X
8 Eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma yapar. X
9 Mesleğini yürütürken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. X
10 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. X
11 Alanıyla ilgili öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri karşı karşıya kaldığı problemlere çözüm üretmede kullanır. X
12 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır. X
13 Yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
2. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 30 30
Final 1 40 40
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6