Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Teknolojilerinin Planlamasi ve Yönetimi BTO 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HAKKI BAĞCI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HAKKI BAĞCI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective
Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretim ortamında ders disiplinlerine göre ders araç, gereç ve malzemeyi analiz eder ve kullanır.
2 Okul ve kurum içinde eğitim teknolojisini bilimsel disiplinlere göre işlevsel dağıtımını yapar.
3 Eğitim Teknolojisindeki yeni yaklaşımları öğretim ortamına kazandırır.
4 Ders disiplini ortamına göre öğretim makinelerini seçer ve sentezler.
5 Eğitim Teknolojilerinin okul içinde planlamasının uygulamasını yapar.
6 Eğitim araç gereçlerine yönelik öğretim tekniklerini geliştirir.
7 Konu alanlarına göre uygun yöntem, teknik ve stratejileri uygular ve değerlendirir.
8 Mikro öğretim uygulaması için ortam hazırlar, bir dersin tüm aşamalarını aktarır ve yorumlar.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgilere sahiptir. X
1 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgilere sahiptir. X
2 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisiyle ilgili kavramları, fikirleri bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir X
2 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisiyle ilgili kavramları, fikirleri bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir X
3 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder. X
3 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara problemlerle ve çözüm yöntemleriyle ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder. X
4 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir
4 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir
5 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır X
5 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır X
6 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar
6 Sorumluluğundaki kişiler ve özellikle öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilir, ailelerinin ve çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır; bu özelliklere uygun öğretme ve öğrenme süreçlerini planlar, uygular ve yönetir. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlar
7 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level B2). X
7 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level B2). X
8 Eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma yapar.
8 Eğitim teknolojisi ile ilgili araştırma yapar.
9 Mesleğini yürütürken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
9 Mesleğini yürütürken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
10 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar.
10 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar.
11 Alanıyla ilgili öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri karşı karşıya kaldığı problemlere çözüm üretmede kullanır.
11 Alanıyla ilgili öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri karşı karşıya kaldığı problemlere çözüm üretmede kullanır.
12 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
12 Öğretmenlik mesleği, eğitim teknolojileri, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
13 Yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.
13 Yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Toplumun değerleri ve çevreyi koruma konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6