Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Insan Kaynaklari Yönetimi KAL 536 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TUBA CANVAR KAHVECİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyetleri ile ilgili temel yöntemler örneklerle öğretilecektir.
Course Content İnsan Kaynakları Yönetiminin temel kavramları, işgücü ihtiyaç planlaması, personel tedariği, kadrolama, performans değerlendirmesi, personel geliştirme, kariyer yönetimi, personel özlük işlemleri, iş değerleme yöntemleri, ücret sistemleri, liderlik ve motivasyon yöntemleri, endüstri ilişkileri, şikayet ve disiplin sistemleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşgücü planlaması, tedariği, değerlendirmesi ve geliştirilmesinde kullanılabilecek yöntemleri öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel kavramları ve organizasyonlarını tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Personel geliştirme ve yönlendirme kapsamındaki eğitim yönetimi, liderlik, çalışan motivasyonu, çatışma ve stres yönetimi yöntemlerini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 İnsan Kaynakları departmanının temel görevleri olan özlük işlemleri, şikayet ve disiplin sistemleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, endüstri ilişkileri faaliyet ve işlemlerini tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Tanım ve Kavramları
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyondaki Yeri ve Organizasyonel Yapısı
3 İş Analizi, İş Tanımı ve İş Dizaynı Yöntemleri
4 İnsan Kaynakları Planlaması
5 İnsan Kaynağı Tedariği
6 Bireysel Performans Yönetimi
7 Eğitim ve Geliştirme
8 Kariyer Yönetimi
9 İş Değerleme Yöntemleri
10 Ücret ve Ücret Yönetimi-I
11 Ücret ve Ücret Yönetimi-II
12 Personel Özlük İşlemleri
13 İşçi Sağlığı ve Güvenliği
14 Endüstri ilişkileri
Resources
Course Notes
Course Resources 1.Komisyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, 2010
2.FINDIKÇI İlhami., İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, 2009.
3.ÖZTÜRK Ümit, Performans Yönetimi, Alfa Yayınları, 2009.
4.UYARGİL Cavide, İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, Arıkan Basım Yayın Dağıtım, 2008.
5.ŞİMŞEK Nevin& Mehmet FİDAN, Kurum Kültürü ve Liderlik, Tablet Kitabevi, 2005.
6.BAYRAKTAROĞLU Serkan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayınları, 2004.
7.BARUTÇUGİL İsmet, Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık,2002.
8.SABUNCUOĞLU Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, 2000.
9.ETÇİOĞLU Erkal, İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6