Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu KAL 530 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ASUDE ATEŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ASUDE ATEŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Son yıllarda büyük önem kazanan kalite yönetim sistemleri ile çevre arasındaki en önemli köprü olan ISO 14001 temelinde Entegre Yönetim Sistemleri konusunu da ele alarak çevre bilinci anlatmak ve ISO 14001 yönetim sistemi ve işleyişi hakkında bilgi vermek
Course Content : Endüstrilerde çevre yönetim sistemi oluşturulmasında Yasa, Yönetmelikler ve standartların önemi, Atık kontrolünde etkili yasa ve yönetmelikler, ISO 14001 ön hazırlık çalışma yöntemleri ve çevresel katkısı, Farklı Endüstriler ve Atık Karakterizasyonları, Atık Azaltma Yöntemleri, Proses Kontrolü Yeniden kullanım ve atık azaltmaya etkileri, Geri Kazanım yöntemleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanışı, çevre kirliliğini kaynağında önlemek, atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltılmasını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek, doğal kaynakları koruyarak verimli kullanmak, uygulanabilir teknolojileri seçerek tesis ve proses tasarımında çevresel etkilerini dikkate almak başta olmak üzere çevreyi olumsuz yönde önemli derecede etkileyecek kirlilikleri önleyebilmek konularını içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atık yönetimi ve kaynak yönetimi araştırır ve oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
2 Çevre yönetim sistemi oluşturma becerisine sahip olur, örnekleme üzerinden çalışma geliştirir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
3 Elde ettiği bilgi birikimini yansıtacağı ödev hazırlar ve sunar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Ödev, Performans Görevi,
4 Çevre ve kalite tanımı yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre Bilinci,önemli parametreler
2 Kalite tanımı ve Çevre ile entegrasyonu
3 Türk çevre mevzuatı ve yönetim sistemleriyle bağlantısı
4 Çevre Yönetim sistemi temel kavramlar
5 ÇYS politikası ve sisteme yansıması
6 Atık ve kaynak yönetimi
7 Atık değerlendirme yöntemleri ve atık planlama
8 ÇYS içinde planlama aşaması
9 ÇYS içinde uygulama,farkındallık,eğitim ve dökümantasyon
10 Ölçme ve izleme,izlenebilirlik, Laboratuar çalışmaları
11 İç tetkik ,planlama ve yönetimi
12 Risk değerlendirilmesi
13 Yönetimin gözden geçirilmesi,sistem yönetimi
14 Entegrasyonun yararları ve örnek uygulamalar
Resources
Course Notes Temel Kaynaklar<br>(yayın tarihine göre sıralayınız.) <br>1- TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitim Kitabı<br><br>2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim Kitabı<br><br>3- ISO 18001 İş sağlığı ve Güvenliği (OHSAS) Temel Eğitim Kitabı<br><br>4- Türk Standartları Enstitüsüne ait çeşitli dokümanlar <br><br>5-Paul T. Williams Waste Treatment and Disposal , Wiley, 2005<br> <br>6- ISO Yayınları Sanayide Atık Yönetimi İstanbul, 1998<br><br>7- Katı Atıkların yönetimi Prof. Dr. Mehmet Borat İstanbul Üniversitesi <br><br>8-. Solid waste landfill engineering and design,E.A.Macbean, F.A. Rovers 1995<br><br>9-. Waste Treatment and Disposal Paul T. Williams, Wiley 2005<br><br>10- Türk Çevre Mevzuatı<br><br>11-Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Kitabı Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 30 60
Final 1 10 10
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6