Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknoloji Yönetimi KAL 527 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RIZA ADALI
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RIZA ADALI,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Büyük ve Küçük Ölçekli işletmelerin, günümüz küresel pazarlarında hayatlarını sürdürebilmeleri artık teknolojiyi ve yenileşimi ne kadar etkin kullandıklarıyla ilgilidir. Bu dersin amacı kalite mühendisliği öğrencilerinin bu yeteneklere sahip olmasıdır.

Course Content

Genel kavramların açıklanması, ürün/teknoloji ömür döngüleri, yönetim, teknoloji yönetimi, proje yönetimi teknikleri, yenileşim yönetimi, marka-patent ve faydalı model, rekabet stratejileri, teknoloji ve yenileşim stratejileri, teknoloji ve yenilik planlama, öngörü yöntemleri, yol haritaları ve geleceğin teknolojileri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1
2 Teknoloji Yönetim sürecine hakimdir ve işletmelerde kalite yönetimi sürecinde bu bilgisini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Ömür Döngüsü Kavramını bilir ve kalite yönetim sistemi içerisinde kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Geleceği planlamak için planlama ve öngörme yöntemlerin bilir ve bunları kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel Kavramların Açıklanması
2 Ömür Döngüleri
3 Yönetim
4 Teknoloji Yönetimi
5 Proje Yönetimi Teknikleri
6 Yenileşim Yönetimi
7 Marka, Patent ve Faydalı Model
8 Rekabet Stratejileri
9 Teknoloji ve Yenileşim Stratejileri
10 Vize
11 Teknoloji ve Yenilik Planlama
12 Öngörü Yöntemleri
13 Yol Haritaları
14 Geleceğin Teknoloji Alanları
Resources
Course Notes
Course Resources

TAŞKIN H., ADALI M.R. Teknolojik Zeka ve Rekabet Stratejileri, Değişim Yayınları 2004 İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 38
1. Ödev 37
1. Ara Sınav 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 1 6 6
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 6