Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Deney Tasarimi KAL 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi UFUK KULA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ürün ve servis kalitesinin sürdürülmesi ve/veya arttırılması amacıyla yapılan deneysel çalışmaların kısa sürede,en düşük maliyetle sonuçlandırılması ve çalışma sonuçlarının doğru değerlendirilmesi için deney tasarımı tekniklerinin öğretilmesi
Course Content Deney tasarımına giriş, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, tek faktör varyans analizi, iki faktör varyans analizi, rassal tam blok tasarım, genel faktöriyel tasarım, latin kareler tasarım, 2k faktöriyel tasarım
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İki ve daha fazla faktör ANOVA tablosu hazırlar ve tablo sonuçlarını yorumlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
2 2k tam, yarım, çeyrek faktör tasarımı yapar ve sonuçlarını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Sınav , Ödev,
3 Deney verilerini kullanarak ANOVA tablosu hazırlayıp, F testi yapar. Testin sonucunu yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
4 Hipotez testi yapıp test sonucunu yorumlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Tek faktör ANOVA´da 2. tür hata hesaplamasını yapar ve istenen 2. tür hata için gerekli örnek büyüklüğünü belirler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
6 Tek faktör varyans analizi modelini kavrar ve değişkenliğin kaynaklandığı nedenlerin nasıl ölçüldüğünü bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Deney Tasarımına Giriş
2 Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri
3 Hipotez Testleri
4 Tek Faktör Varyans Analizi
5 Tek Faktör Analiz Modeli ve ANOVA Tablosu
6 Model Varsayımları
7 İşleyim Çiftlerinin Ortalamalarının Kıyaslanması
8 İki Faktör Varyans Analizi
9 Vize Haftası
10 Tek Faktör ANOVAda Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
11 Rassal Tam Blok Tasarımı
12 Genel Faktöriyel Tasarım
13 Latin Kareler Tasarımı
14 2k Faktöriyel Tasarım
Resources
Course Notes www.sakarya.edu.tr/~ukula
Course Resources (1)Douglas, C., M., Design and Analysis of Experiment, Wiley, 7 edition
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 13
2. Ödev 13
3. Ödev 14
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 20 20
Ödev 3 25 75
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Total Workload 241
Total Workload / 25 (Hours) 9.64
dersAKTSKredisi 6