Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kalite Sistemleri ve Yönetimi KAL 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖZER UYGUN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

İşletmelerde, kamuda ve Sivil Toplum Kuruluşlarında kalite yönetimi uygulamaları çeşitlenmekte, artmakta ve önem kazanmaktadır. Bu derste kalite yönetimi kapsamında kullanılan sistemler, standartlar ve mükemmellik modelleri ele alınacak ve temel özellikleri öğrencilerin bilgisine kazandırılacaktır.

Course Content

Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 9001:2015, EFQM Mükemmellik Modeli, Malcom Baldridge Mükemmellik Modeli.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 EFQM mükemmellik modelini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
2 Kalite sistemini ve yönetimini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 Kalite sisteminin nasıl kurulacağını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Standart tanımı ve çeşitleri Ders notu
2 TSE ve ISO tanımı Ders notu
3 Kalite Yönetim Sistem tanımı Ders notu
4 TS-EN-ISO 9000:2015 standardı Ders Notu
5 Kalite Yönetim Sistem temel ilkeleri Ders notu
6 Kalite Yönetim Sistem dökümantasyon Ders notu
7 Kalite Yönetim Sistem dökümantasyon Ders notu
8 TS-EN-ISO 90001:2015 uygulama örnekleri Ders notu
9 TS-EN-ISO 90001:2015 uygulama örnekleri Ders notu
10 TS-EN-ISO 90001:2015 uygulama örnekleri Ders notu
11 Entegre Kalite Yönetim Sistemi Ders notu
12 EFQM Mükemmellik Modeli Ders notu
13 EFQM Mükemmellik Modeli Ders notu
14 Kalite Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırması Ders notu
Resources
Course Notes <p>SABİS &uuml;zerinden paylaşılacaktır</p>
Course Resources

1.ISO 9001 Standardı
2. EFQM Model kitapçığı
3. www.efqm.org
5. www.kalder.org
5. İlgili kurumların internet sayfaları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
1. Ara Sınav 45
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 2 15 30
Final 1 10 10
Ara Sınav 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6