Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Alti Sigma KAL 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEMRA BORAN
Course Lecturers Prof.Dr. SEMRA BORAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Altı sigma yaklaşımı milyonda 3.4 hata ile çalışmayı sağlayan kusursuzluk yaklaşımı olarak son 20 yıldır işletmelerin bir yönetim stratejisi, felsefesi olmuştur. Bu derste altı sigma yaklaşımı ayrıntılı olarak uygulama örnekleri ile anlatılacaktır.
Course Content Değişkenlik tanımı, normal dağılım ve parametreleri, sigma tanımı, Motorola’nın yaklaşımı, altı sigma organizasyonu, altı sigma uygulama adımları (TÖAİK).
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İstatistiksel ve istatistiksel olmayan yöntem ve araçların TÖAİK adımlarında ne zaman ve nasıl kullanıldığını bilir Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Normal dağılım ve hata ilişkisini kurar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 TÖAİK’ün beş adımını açıklar: tanımla, ölç, analiz et, iyileştir ve kontrol et Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
4 İyileştirme faaliyetlerinde uygun proje seçiminin önemini bilir Anlatım, Tartışma, Ödev,
5 Tasarımda altı sigmayı bilir Anlatım, Örnek Olay, Ödev,
6 Yalın altı sigma bilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Değişkenlik tanımı ve nedenleri Ders notu
2 Normal dağılım ve parametreleri (Varyans ve ortalama) Ders notu
3 Sigma ve milyonda hata sayısı; Altı sigma yaklaşımı Ders notu
4 Altı sigma organizasyonu: uzman kara, kara, yeşil kuşak Ders notu
5 Altı sigma uygulama adımları; tanımlama Ders notu
6 Altı sigma uygulama adımları: ölçme Ders notu
7 Altı sigma uygulama adımları: analiz Ders notu
8 Altı sigma uygulama adımları: iyileştirme Ders notu
9 Altı sigma uygulama adımları: kontrol Ders notu
10 Tasarımda altı sigma Ders notu
11 Yalın altı sigma Ders notu
12 Altı sigma ve toplam kalite yönetimi Ders notu
13 Hizmet sektöründe Altı Sigma yaklaşımı Ders notu
14 Uygulama örnekleri Ders notu
Resources
Course Notes
Course Resources 1.Altı sigma Yolu, Peter S. Pande, Robert P. Nevman, Roland R. Türkçe çeviri Nafiz Güder-Güneş Tokcan, Klan, 2000.
2.The Six sigma Handbook, Pyzdek.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6