Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kalite Iyileştirme Yöntemleri KAL 523 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesinde kullanılan basit ve her türlü sorunun analizi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde kullanılan yöntemler anlatılacaktır.

Course Content

Sürekli iyileştirme, iyileştirme yöntemleri (7 araç, yeni yedi araç, TRIZ, 8D ve diğer yöntemler)

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kalite kavramını, unsurlarını ve değişkenlik ile ilişkisini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Basit kalite iyileştirme araçlarını açıklar, uygular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yeni ve yeni yedi aracı tanımlar, uygular Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 GEMBA KAIZEN kavramını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 6 Sigma, TRIZ ve 8D Yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 FMEA Analizi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 POKA-YOKE ve QFD yöntemlerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kalite kavramı, Unsurları ve TKY Ders Notu
2 KAIZEN-Basit Kalite İyileştirme Araçları Ders Notu
3 KAIZEN-Yedi Araç Ders Notu
4 KAIZEN-Yeni Yedi Araç Ders Notu
5 GEMBA KAIZEN Ders Notu
6 6 SİGMA Ders Notu
7 TRIZ Ders Notu
8 8D Ders Notu
9 FMEA Ders Notu
10 POKA-YOKE Ders Notu
11 QFD Ders Notu
12 Farklı_İyileştirme_Teknikleri_Uygulama Ders Notu
13 Ödev Sunumları
14 Ödev Sunumları
Resources
Course Notes <p> ABİS e y&uuml;klenecekolan ders notları</p>
Course Resources

1.KAIZEN-Japonyanın Rekabetteki Başarının Anahtarı, Masaaki Imai, Çev. BRISA, 1994.
2. Improving Quality Through Planned Experimentation, Ronald D. Moen, Thomas W. Nolan, Lloyd P. Provost, McGraw-Hill Inc., 1991.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 30 30
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 6