Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ölçme, Muayene ve Norm Sistemleri KAL 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ÖZDEMİR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dünyada 16. yüz yılda başlayan Sanayileşme sürecine paralel olarak hız kazanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ortak birimler ve ölçme teknikleri kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Mal ve hizmet üretiminde ortak standart oluşturma zorunluluğu çeşitli normların geliştirilmesi sürecini beraberinde getirmesine rağmen, küreselleşen dünya ekonomisinde hala farklı birim sistemleri ve normlar kullanılmaya devam edilmektedir. ISO, EN gibi uluslar arası normların yanında DIN, ASTM, AISI, SAE ve TSE gibi birçok ulusal normların kullanılmaya devam edildiği günümüzde, çeşitli norm ve standartların eş değerliği konularının özellikle mühendisler tarafından çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Course Content

Birim sistemleri ve tarihçesi, Ölçme prensipleri ve ölçekler, Toleranslar ve tanımları, Uluslar arası normlar, yaygın ulusal normlar, Endüstri normları, Sertifikalar ve deklarasyonlar, Kalite standartlarının belirlenmesi, Standartların ve Normların ulusal ve uluslar arası anlaşmalardaki önemi ve bağlayıcılığı. Ulusal ve uluslar arası denetleme kuruluşları, Denetleme süreçleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sınıflandırma ve kalite belirleme süreci oluşturur ve denetler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Ölçülen büyüklükler ile istenen büyüklükler arasındaki sapmaları belirler, hesaplar ve kıyaslar Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi,
3 Akreditasyon süreci yönetebilir Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Sürekli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular Anlatım, Benzetim, Sınav , Ödev,
5 Ölçmenin temel prensipleri ve yöntemlerini bilir ve uygular Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Uluslar arası normların varlığını, gerekliliğini ve uyulması zorunluğunu kavrar Anlatım, Gösteri, Benzetim, Ödev,
7 Kalite ölçme ve değerlendirme süreci yönetebilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Benzetim, Örnek Olay, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
8 Tahribatsız muayeneler yapabilir Anlatım, Gösteri, Benzetim, Ödev,
9 Yaygın ulusal normların önemini anlar, Birçok ulusal normların uluslar arası normlarda eş değerinin olduğunu bilir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
10 ISO, EN, ASTM normlarına ulaşabilir, kullanabilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
11 Tahribatlı muayeneler yapabilir Anlatım, Gösteri, Örnek Olay, Ödev,
12 Kalite standartları belirler ve sertifikalandırma sürecini yönetebilir Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
13 Endüstri nonlarının gerekliliğini ve küresel pazar için önemini bilir Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Ödev,
14 Birim sistemlerinin tarihsel gelişimini ve gerekliliğini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
15 Numune alma yöntemlerini bilir ve uygular Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Birim sistemleri ve tarihçesi
2 Ölçekler, ölçme prensipleri ve yöntemleri
3 Tolerans belirleme ve tanımlama kriterleri
4 Uluslar arası normlar
5 Yaygın ulusal normlar
6 Endüstri normları
7 ISO, EN, ASTM normlarından örneklerNumune alma yöntemleri
8 Numune alma yöntemleri
9 Sürekli ölçme ve değerlendirme yöntemleri
10 Sınıflandırma ve kalite belirleme süreci
11 Tahribatlı muayeneler
12 Tahribatsız muayeneler
13 Kalite standartları ve sertifikalar
14 Akreditasyon
Resources
Course Notes <p>Do&ccedil;. Dr. Mustafa &ouml;zdemir ders slaytları</p>
Course Resources

1. Aydın. Ö. “ Mühendislik Ölçmeleri Ders Notları” YÜ 1983
2. J.P.Holman (2001), EXPERIMENTAL METHODS FOR ENGINEERS, New York : Mc Graw Hill
3. DIN, TSE, ISO ve EN normlarından örnek sayfalar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak X
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 75
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6