Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Biyolojik Bilimlerde Araştirma ve Yayin Tekniği BIY 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY
Course Lecturers Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerine uygun araştırma yapabilmelerini sağlamak
Course Content Biyoloji alanında yapılacak araştırma konusunun seçimi, konu etrafında bilgi toplamak için kaynak literatürlerin incelenmesi, internet, kütüphane ve dökümantasyon merkezlerinden yararlanma şekilleri, toplanan bilgilerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği, sonuca ulaşan çalışmaların ne şekilde yayına hazır hale getirileceği, manuskript içerisinde kullanılacak teknik kısaltmalardan ne şekilde yararlanılacağı, bibliyografya hazırlanması sırasında takip edilmesi gereken yollar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplanan bilgilerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Sunumlar Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Konu etrafında bilgi toplamak Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Biyoloji alanında yapılacak araştırma konusunun seçimi Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Bibliyografya hazırlanması sırasında takip edilmesi gereken yollar Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Ara Sınav Anlatım, Sınav ,
7 İnternet, kütüphane ve dökümantasyon merkezlerinden yararlanma şekilleri Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Sonuca ulaşan çalışmaların ne şekilde yayına hazır hale getirileceği Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Sunumlar Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Değerlendirme Anlatım, Sınav , Ödev,
11 Bilimsel eserler ve çeşitleri Anlatım, Sınav , Ödev,
12 Tez yazımı Anlatım, Sınav , Ödev,
13 Kaynak literatürlerin incelenmesi Anlatım, Sınav , Ödev,
14 Manuskript içerisinde kullanılacak teknik kısaltmalardan ne şekilde yararlanılacağı Anlatım, Sınav , Ödev,
15 Sunumlar Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Biyoloji alanında yapılacak araştırma konusunun seçimi
2 Konu etrafında bilgi toplamak
3 Kaynak literatürlerin incelenmesi
4 İnternet, kütüphane ve dökümantasyon merkezlerinden yararlanma şekilleri
5 Toplanan bilgilerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği
6 Sonuca ulaşan çalışmaların ne şekilde yayına hazır hale getirileceği
7 manuskript içerisinde kullanılacak teknik kısaltmalardan ne şekilde yararlanılacağı
8 Bibliyografya hazırlanması sırasında takip edilmesi gereken yollar
9 Bilimsel eserler ve çeşitleri
10 Tez yazımı
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Niyazi Lodos, Sistemetik Zoolojinin prensipleri ve yayın teknikleri. Ege Üniversitesi yayınları. 1981.<br>Prof. Dr. İrfan Yılmaz, Sistematiğin esasları. İzmir, 2000.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
6 Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. X
7 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. X
8 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
9 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
10 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
11 Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir.
12 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 148
Total Workload / 25 (Hours) 5.92
dersAKTSKredisi 6