Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitki Taksonomisi Praktikumu II BIY 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET SAĞIROĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Ülkemizdeki bitki türlerini tanımak ve bitki teşhis yöntemlerinin öğretilmesi.

Course Content

Türkiye florasındaki dizilim dikkate alınarak, familyaların ve bunlara ait bitkilerin teşhisi ve tanınmasının sağlanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Liliaceae,Amarylldaceae, Iridaceae familyasını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Lamiaceae familyasını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Scrophulariaceae familyasını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Boraginaceae familyasını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Orchidaceae, Cyperaceae, Sparganiaceae familyasını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Poaceae, Thypaceae familyasını tanır. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Boraginaceae
2 Scrobhulariaceae
3 Labiatae
4 Labiatae
5 Liliaceae
6 Liliaceae
7 Amaryllidaceae
8 Iridaceae
9 Poaceae
10 Poaceae
11 Orchidaceae
12 Cyperaceae
13 Sparganiaceae
14 Typhaceae
Resources
Course Notes <p>1) Davis PH. T&uuml;rkiye ve Doğu Ege Adaları Florası 1-11 cilt</p> <p>2) Frederic S. T&uuml;rkiye &Ccedil;i&ccedil;ekleri 2004, İstanbul.</p> <p>3) Ekim T. ve ark. T&uuml;rkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, T&uuml;rkiye Tabiatı Koruma Derneği, 2000.</p>
Course Resources

1) Davis PH. Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası 1-11 cilt 

2) Frederic S. Türkiye Çiçekleri 2004, İstanbul. 

3) Ekim T. ve ark. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
6 Biyoloji alanındaki kazanımlarını disiplinler arası çalışmalarda kullanma yetkinliğine sahiptir. X
7 Proje tabanlı çalışma yönünde tutum geliştirir. X
8 Akademik ve kültürel birikimi ile bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. X
9 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini alan amaçları doğrultusunda ileri düzeyde kullanabilir. X
10 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. X
11 Biyoloji lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, bilgilerini ilgili bilim dallarında uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
12 Çalışma alanındaki konularda/uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik değerlere sahip bir bireydir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 25 25
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 155
Total Workload / 25 (Hours) 6.2
dersAKTSKredisi 6