Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sitogenetikte Uygulamalar BIY 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY
Course Lecturers Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Sitogenetik uygulamalarında kullanılan yöntemlerin öğrenilmesi

Course Content

Kromozom materyallerinin elde edilmesi, test metotları, kromozomal anormallikler, istatistiksel analizler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bitki kromozomlarının elde edilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
2 Kromozomal anormallik ve kardeş kromatid değişimi testleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde istatistiksel analizler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Çalışmalarda kullanılan çözeltilerin hazırlanması Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Deney hayvanı seçiminde dikkat edilmesi gereken konular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Hayvan kromozomlarının elde edilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Ara Sınav Soru-Cevap, Sınav ,
8 İnsan kromozom çalışmalarında dikkat edilecek kurallar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Bitki materyal temininde dikkat edilmesi gereken konular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
10 Bitki kromozomlarında gözlenen anormallik tipleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Comet analizi Anlatım, Sınav , Ödev,
12 Hayvan kromozomlarında gözlenen anormallik tipleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
13 Sitogenetik çalışmalarda uyulması gereken temel ilkeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
14 Mayoz kromozomlarının eldesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
15 Mikronukleus testi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sitogenetik çalışmalarda uyulması gereken temel ilkeler
2 Çalışmalarda kullanılan çözeltilerin hazırlanması
3 Bitki materyal temininde dikkat edilmesi gereken konular
4 Bitki kromozomlarının elde edilmesi
5 Bitki kromozomlarında gözlenen anormallik tipleri
6 Deney hayvanı seçiminde dikkat edilmesi gereken konular
7 Hayvan kromozomlarının elde edilmesi
8 Hayvan kromozomlarında gözlenen anormallik tipleri
9 İnsan kromozom çalışmalarında dikkat edilecek kurallar
10 İnsan kromozom çalışmalarında dikkat edilecek kurallar
11 Kromozomal anormallik ve kardeş kromatid değişimi testleri
12 Mikronukleus testi
13 Comet analizi
14 Mayoz kromozomlarının eldesi
Resources
Course Notes
Course Resources

1) Elçi, Ş., Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler, 100. Yıl Üniversitesi Yayınları, No:18, 1994.
2) Topaktaş, M. ve Rencüzoğulları, E., Sitogenetik, Çukurova Üniversitesi, 1995.
3) Alanda yapılan çeşitli tezler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6