Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iktisat Metodolojisi IKT 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ADNAN DOĞRUYOL
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ADNAN DOĞRUYOL,
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective İktisat metodolojisini kavratmak ve algılanmasını sağlamak
Course Content İktisatta Yöntem ve bu yöntem yönelik eleştiriler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 SAS uygulamaları yapar. Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Yöntemde ampirik kanıtlar i öğretir Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Değişkenlik ve bölünmeyi tanır Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Olasılık dağılımlarını tanır ve olasılık hesaplar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Hipotez testlerini kurar ve test eder Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Açıklayıcı istatistikleri ölçer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Doğrudan bağımsız sosyal bilimleri öğretir Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Korelasyon analizi yapar Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Tükeici davranış kuramıni öğretir Anlatım, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
10 İndeks Hesaplamaları yapar Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
11 Yönteme karşı tarih ve niteliklerini öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Hipotetik tümdengelim modeli-metodolojik tekliki öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Matematiksel beklentileri yapar Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Pozitif ve normatif iktisat arasındaki farki öğretir Anlatım, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
15 İktisatta Yöntem ve Yöntemin Niteliklerini öğretir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İktisatta Yöntem ve Yöntemin Nitelikleri Mark Blaug
2 Yönteme karşı tarih ve nitelikleri Joan Robinson
3 Hipotetik tümdengelim modeli-metodolojik teklik Gülten Kazgan
4 Pozitif ve normatif iktisat arasındaki fark V.Fuat Savaş
5 Doğrudan bağımsız sosyal bilimler Mark Blaug
6 Yöntemde ampirik kanıtlar Joan Robinson
7 Tükeici davranış kuramı Gülten Kazgan
8 Firma kuramı V.Fuat Savaş
9 Ara sınav
10 Durumsal determinizm Mark Blaug
11 Genel denge kuramı Joan Robinson
12 Keynesciler ve iktisada getirdiği yenilik Gülten Kazgan
13 Rasyonalite ve iktisatta rasyonalite Mark Blaug
14 İnsan sermayesi kuramı Joan Robinson
Resources
Course Notes Ders Notu
Course Resources Blaug M. İktisatta Yöntem,Kazgan G.-İktisadi Düşünceler Tarihi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme.
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme.
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme.
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma.
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma.
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma.
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma.
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma.
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma.
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma.
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma.
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma.
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme.
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme.
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme.
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma.
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma.
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma.
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma.
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma.
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma.
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma.
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma.
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma.
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme.
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme.
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme.
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 5 5
Proje / Tasarım 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6