Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diferansiyal ve Fark Denklemleri IKT 623 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜNSAL OZAN KAHRAMAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÜNSAL OZAN KAHRAMAN,
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Temel makro ve mikro meselelere diferansiyel denklemlerin önemli teknik ve özelliklerini uygulayabilmek.
Course Content Bu derste matematik ve ekonomi ilişkisi, diferansiyel denklemler ve iktisadi uygulamaları ile optimizasyon üzerinde durulacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ayrıştırılabilr fonksiyonları, difüzyon modellerini ve faz diagramını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Temel diferansiyel prensibleri tanımlar.
3 İkinci mertebe diferansiyel denklemleri çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Temel talep ve arz modellerini bu kapsamda analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Birinci mertebe diferansiyel denklemleri çözer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Optimal kontrol teorisini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Birinci mertebe doğrusal diferansiyel denklemlerin çözümü Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
2 Birinci mertebe diferansiyeller ve eğriler Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
3 Ayrıştırılabilir fonksiyonlar, difüzyon modelleri ve faz diagramı Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
4 İkinci dereceden homojen diferansiyel denklemler Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
5 İkinci dereceden homojen olmayan diferansiyel denklemler Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
6 Birinci dereceden diferansiyel çözümü Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
7 İkinci dereceden diferansiyel çözümü Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
8 Faz diagramı, sabit noktalar ve kararlılık Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
9 Tekrarlayan birim kök ile çözüm Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
10 Optimal kontrol problemi Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
11 Pontryagian maksimum prensibi: sürekli model için Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
12 Pontryagian maksimum prensibi: kesikli model için Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
13 Discount yaparak optimal kontrol Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
14 Sürekli zamanda talep ve arz modeli Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
Resources
Course Notes
Course Resources Economic Dynamics Phase Diagrams and Their Economic Application Second Edition, RONALD SHONE University of Stirling
Fundamental Methods of Mathematical Economics, Alpha CHIANG
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma. X
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma. X
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma. X
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme. X
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma. X
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6