Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Proje Yazma Teknikleri I FBE 101 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MERAL YURTSEVER
Course Lecturers Doç.Dr. MERAL YURTSEVER,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Dersin amacı proje yazma konusundanda gerekli bilgilerin kazandırılmasıdır. Konuya uygun proje türü seçimi ve proje yazarken dikkat edilecek hususlar dersin çeriğinde olan konulardandır. Projelerin başarılı olması için planlama ve kontrol tekniklerinin öğretilmesi, teknik ve sosyal boyutları ile yaklaşılarak proje başarısında rol oynayan kavram ve yöntemlerin öğrenilmesidir.

 

 

Course Content

Bu ders başarılı proje yazımı için gerekli bilgileri içermektedir. Tanımlı amaç ve hedeflere ulaşmak için proje yazma teknikleri, gereksinim tanımlanmasını, proje seçimi, proje içeriğinin kurgulanması, proje yönetimi, proje ekibi, programlama, görev tanımlamaları, proje konusunda literatür araştırması, İş zaman çizzelgeleri, Proje bütçesi, Malzeme alımı, Proje sonuç roparlarının hazırlanması, Proje çıktılarının bilimsel yayına dönüşütürülmesi ve fikri sınai  haklar gibi konuları içermektedir. 

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel kavramlar ve tanımlar
2 Proje çeşitleri, Ulusal ve Uluslararası projeler
3 Proje konusu belirlenirken dikkat edilecek hususlar ve konu seçimi
4 Ulusal projeler, Bilimsel araştırma projeleri
5 Tübitak proje çeşitleri ve yazım teknikleri
6 Tübitak proje çeşitleri ve yazım teknikleri
7 Kamu-Sanayii araştırma projeleri yazım teknikleri
8 Proje konusuna uygun Literatür hazırlama, Konu içerik ve kapsam, Özgün değer vb. konuların yazım teknikleri
9 Proje yürütülmesi, proje ekibi, proje iş paketleri ve planlama
10 Proje raporlarının hazırlanması
11 Proje çıktılarının değerlendirilmesi
12 Rapor hazırlarken dikkat edilecek hususlar
13 Proje yazma uygulaması
14 proje yazma uygulaması
Resources
Course Notes <p>Ders Notları</p>
Course Resources

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/proje_yazma_egitimi-1._bolum.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/proje_yazma_egitimi-2._bolum.pdf

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 15
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6