Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Jeofizikte Güncel Konular JFM 532 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. LEVENT GÜLEN
Course Lecturers Prof.Dr. LEVENT GÜLEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Jeofiziğin değişik konularında önde gelen, güncel makaleleri çalışmaları, bu çalışmalarda kullanılan yöntemleri Yüksek Lisans öğrencilere tanıtmak, bu çalışmalardan kendi araştırma konularında nasıl yararlanabileceklerini tartışmak, Yüksek Lisans öğrencileri arasında bilimsel iletişimi sağlamak ve onlara bilimsel sunum deneyimi kazandırmak amacıyla önerilen ve müfredatımızda olmayan Jeofizik Seminer dersi önemli bir eksikliği karşılayacaktır.

Course Content

Aktif faylar ve sismik zonlar, Depremler, Deprem kaynak parametreleri, Deprem Tehlike Değerlendirmesi, Sismik mikrozonlama, Paleosismoloji, Sismik soğurulma, Sismik tomografi, Alıcı fonksiyon analizi, GPS ölçümleri, Kıtasal deformasyon, Levha kinematiği, Petrol arama,  Çevre Jeofiziği, Mühendislik Jeofiziği, Maden arama.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Jeofizik konularında geniş spektrumlu bilgi sahibidir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Jeofizik tasarım yapmaya yönelik jeolojik bilgileri yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Portfolyo,
3 Bir projeyi, araştırmayı etkili bir şekilde sunabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 Modern jeofizik teknik ve yöntemler hakkında farkındadır ve yorumlayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Güncel jeofizik araştırmaları değerlendirip, yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Aktif faylar ve sismik zonlar
2 Depremler
3 Deprem Tehlike Değerlendirmesi
4 Sismik mikrozonlama
5 Paleosismoloji
6 Sismik Tomografi
7 GPS Araştırmaları
8 Jeotermal Aramalar
9 Petrol ve Doğal Gaz Aramaları
10 Çevre Jeofiziği
11 Kıtasal Deformasyon
12 Levha Tektoniği
13 Mühendislik Jeofiziği
14 Maden Arama
Resources
Course Notes
Course Resources

1-Fowler, C. M. R., 1990, The Solid Earth: An Introduction to Global Geophysics, Cambridge University Press, 472p.
2-Turcotte D. L. and Schubert, G., 2001, Geodynamics, Cambridge University Press, 456p.
3-Lee, W. H. K., Kanamori, H., Jennings, P. C., and Kisslinger, C. (editors), 2002, International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology, Academic Press, 1942p.
4-Aki, K. and Richards, P. G., 2002, Quantitative Seismology, University Science Books, 700p.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 40
1. Performans Görevi (Seminer) 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 3 4 12
Sözlü Sınav 4 4 16
Performans Görevi (Seminer) 3 8 24
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6