Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kuyu Loglarinda Özel Konular JFM 517 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYHAN KESKİNSEZER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Kuyu Logları yöntemi jeofiziğin temel yöntemlerinden biridir. Bu derste öğrencilere daha detaylı ve ileri düzeydeki konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Kuyu Loglarında Özel Konulara giriş, Optik-Fiber temperature logları, Directional akustik dalga ölçümleri, İndüksiyon loglarında anizotropi, indüksiyon loglarında ters çözüm, Rezistivite loglarında distorsiyon, Kuyuların Monte Carlo Simulasyonu, EM log verilerinin ters çözümünden yatak kalınlıklarının kararlaştırılması, Croswell tekniği ile çatlaklarını tespiti, Çatlak modellemede sismoelektrik ölçümler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, kuyu şartlarına göre en uygun ölçüm yöntemlerini tasarlarlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
2 Öğrenciler, ölçülen kuyu logu verilerine gerekli olan düzeltmeleri uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
3 Öğrenciler, kuyu logu yöntemlerini tanır ve ayırt ederler Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
4 Öğrenciler, maden, kömür ve petrol sahaları için özel kuyu logu yöntemlerini uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
5 Öğrenciler, verileri değerlendirir ve yorumlarlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
6 Öğrenciler, değerlendirme için özel yorumlama tekniklerini kullanırlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kuyu Loglarında özel konulara giriş Kitaplar ve Makaleler
2 Kuyu Logları ve yeryüzünden yapılan EM araştırmaların karılaştırılması Kuyu logu ölçüleri ve değerlendirilmesi
3 Sedimanter ortamlarda optik fiber temperature logu uygulamaları Kitaplar ve Makaleler
4 Directional akustik dalga ölçümleri kullanarak kuyu kenar yapısının görüntülenmesi Kitaplar ve Makaleler
5 İndüksiyon Loglarında Anizotropi Kitaplar ve Makaleler
6 Anizotrpopik formasyonlarda flexural sondaj modelleri Kuyu logu ölçüleri ve değerlendirilmesi
7 İndüksiyon Loglarında ters çözüm yöntemleri Kitaplar ve Makaleler
8 Transversal istila zonunda doğru akım rezistivite responsları Kitaplar ve Makaleler
9 Bakıroksit yataklarında jeokimyasal ve jeofizikel log uygulamaları Kuyu logu ölçüleri ve değerlendirilmesi
10 Sığ derinlikteki rezistivite loglarındaki distorsiyon Kitaplar ve Makaleler
11 Kuyu loglarında Monte Carlo simülasyonu Kitaplar ve Makaleler
12 EM log verilerinin ters çözümünden yatak kalınlıklarının kararlaştırılması Kuyu logu ölçüleri ve değerlendirilmesi
13 Tek kuyu ile araştırmalarda croswell tekniği ile çatlak ve kırık belirlenmesi Kitaplar ve Makaleler
14 Kuyu çatlak modellerinde sismoelektrik ölçümler Kuyu logu ölçüleri ve değerlendirilmesi
Resources
Course Notes <p>1.Ellis, D. V. and Singer J, M. 2007. Well Logging for Earth Scientists, Springer Publication.<br /> 2.Serra, O. 1984. Fundamentals of Well-log interpretation, Elsevier Inc.<br /> 3.Darling, T. 2005. Well Logging and Formation Evaluation, Elsevier Inc.<br /> 4.Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E. 1990. Applied Geophysics, Cambridge University Press.</p>
Course Resources

1. Keary, P., Brooks, M. 1987. “An Introduction to Geophysical Exploration”, Blackwell Scientific Pub.
2. Baker, R.1991. “Well Logging Methods”, University of Texas At Austin Petroleum Extension Service, Association of Oilwell Servicing Contractors.
3. Bassiouni, Z. 1994. “Theory, Measurement, And Interpretation of Well Logs”, Henry L. Doherty Memorial Fund of Aime, Society of Petroleum Engineers.
4. Alvaro Bueno Buoro and João B. C. Silva. 1994. “Ambiguity Analysis of Well-Log Data”, Geophysics, Vol. 59, No. 3, P. 336–344.
5. Anthonv G. Nekut. 1994. “Anisotropy Induction Logging”, Geophysics, Vol. 59, No. 3, P. 345–350, 5.
6. Bikash K. Sinha, Andrew N. Norris and Shu-Kong Chang. 1994. “Borehole Flexural Modes in Anisotropic Formations”, Geophysics, Vol. 59, No. 7, P. 1037–1052.
7. A. Förster, J. Schrötter, D. F. Merriamz, and David D. Blackwell. 1997. “Application of Optical-Fiber Temperature Logging - An Example in a Sedimentary Environment”, Geophysics, Vol. 2, No. P. 1107–1113.
8. Yong-Chun Zhang, Liang C. Shen, and Ce Liu. 1994. “Inversion of Induction Logs Based On Maximum Flatness, Maximum Oil, And Minimum Oil Algorithms”, Geophysics, Vol. 59, No. 9, P. 1320–1326.
9. K. K. Roy and D. J. Dutta. 1994. “Borehole Dc Resistivity Response For A Transitional Invaded Zone”, Geophysics, Vol. 59, No. 12, P. 1796–1805.
10. Philip H. Nelson and David Johnston. 1994. “Geophysical And Geochemical Logs From A Copper Oxide Deposit, Santa Cruz Project, Casa Grande, Arizona”, Geophysics, Vol. 59, No. 12, P. 1827–1838.
11. Tien-Chang Lee and Brian N. Damiata. 1995. “Distortion in Resistivity Logging at Shallow Depth”, Geophysics, Vol. 60, No. 4, P. 1058–1069.
12. Paul F. M. De Groot, Albertus H. Bril, Frans J. T. Florist, and A. Ewan Campbell. 1996. “Monte Carlo Simulation of Wells”, Geophysics, Vol. 61, No. 3, P. 631–638.
13. H.-W. Tseng, Alex Becker, M. J. Wiltz, and M. Deszcz-Pan. 1998. “A Borehole-To-Surface Electromagnetic Survey”, Geophysics, Vol. 63, No. 5, P. 1565–1572.
14. Ernest L. Majer, John E. Peterson, Thomas Daley, Bruno Kaelin, Larry Myer, John Queenz, Peter D’onfroz, And William Rizerz. 1997. “Fracture Detection Using Crosswell and Single Well Surveys”, Geophysics, Vol. 62, No. 2, P. 495–504.
15. Zhiyi Zhang, Raghu K. Chunduru, and Michael A. Jervis. 2000. “Determining Bed Boundaries From Inversion of EM Logging Data Using General Measures of Model Structure And Data Misfit”, Geophysics, Vol. 65, No. 1, P. 76–82.
16. Mikhailov, O. V., Queen, J., and Toksoz, M. N. 2000. “Using borehole electroseismic measurements to detect and characterize fractured (permeable) zones”, Geophysics, 65, 1098–1112.
17. Keskinsezer, A. 2000. “Zonguldak-Kilimli (Gelik) Bölgesinde Kömür Tabakalarının Kuyu Ölçümleri ve Korelâsyonu ile Belirlenmesi”, Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı: 6, 31–38.
18. Keskinsezer, A. 2002. ”Bartın-Amasra (Kazpınar) Bölgesinde Kömür Tabakalarının Jeofiziksel Kuyu Ölçümleri ile Belirlenmesi Ve Jeolojik Formasyonların Modellenmesi”, Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı: 2, Sayfa: 41–49.
19. Zhenya Zhu and M. Nafi Toksoz. 2003. “Crosshole Seismoelectric Measurements in Borehole Models with Fractures”, Geophysical, Vol. 68, No. 5, P. 1519–1524.
20. Karl J. Ellefsen, Jared D. Abraham, David L. Wright, and Aldo T. Mazzella. 2003. ”Numerical Study of Electromagnetic Waves Generated By A Prototype Dielectric Logging Tool” Geophysics, Vol. 69, No. 1, P. 64–77.
21. Brian E. Hornby, John M. Howie, and Donald W. Ince. 2003. “Anisotropy Correction For Deviated-Well Sonic Logs: Application to Seismic Well Tie”, Geophysics, Vol. 68, No. 2, P. 464–471.
22. Xiaoming Tang. 2004. “Imaging Near-Borehole Structure Using Directional Acoustic-Wave Measurement”, Geophysics, Vol. 69, No. 6, P. 1378–1386.
23. Keskinsezer, A. 2004. “Zonguldak ve Amasra (Bartın) Kömür Bölgelerinin Jeofiziksel Kuyu Ölçüsü Verileri ile Değerlendirilmesi ve Bölge Formasyonlarının İlgileşimi”, Kocaeli Üniversitesi, Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1, Sayfa: 11–23.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 18 18
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6