Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Jeofizikte Özel Dönüşümler JFM 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHİR IŞIK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Jeofizikte verilerin değerlendirilmesi ve bir sonuca varılabilmesi için, veri işlem ve spektral analizde sık kullanılan dönüşüm yöntemlerinin kavranması ve uygulanması.

Course Content

Fourier, Hankel, Hilbert, Z, Laplace, Hartley, Walsh vb. dönüşümler, özellikleri ve jeofizikteki uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Fourier dönüşümünü tanımlar ve jeofizikteki uygulamalarını analiz eder, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Hankel dönüşümünü açıklar, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Z ve Laplace dönüşümlerini karşılaştırır, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Dönüşüm yöntemlerini jeofizik verilere uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
5 Hilbert dönüşümünü tanımlar ve jeofizikteki uygulamalarını yorumlar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
6 Hartley ve Walsh dönüşümlerini tanımlar ve jeofizikteki uygulamalarını yorumlar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fourier dönüşümü ve özellikleri
2 Fourier dönüşümünün jeofizikteki uygulama alanları
3 Hankel dönüşümü, özellikleri ve jeofizikteki uygulama alanları
4 Hilbert dönüşümü ve özellikleri
5 Hilbert dönüşümünün jeofizikteki uygulama alanları
6 Z dönüşümü ve özellikleri
7 Z dönüşümünün jeofizikteki uygulama alanları
8 Laplace dönüşümü ve özellikleri
9 Laplace dönüşümünün jeofizikteki uygulama alanları
10 Hartley dönüşümü ve özellikleri
11 Hartley dönüşümünün jeofizikteki uygulama alanları
12 Walsh dönüşümü, özellikleri ve jeofizikteki uygulama alanları
13 Jeofizikteki diğer dönüşümler ve uygulamaları - Makale taraması
14 Jeofizikteki diğer dönüşümler ve uygulamaları - Makale taraması
Resources
Course Notes <p> Derleme notlar (Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;yesi Mahir IŞIK)</p>
Course Resources

1- CANITEZ, N., YARAMANCI, U. ve ÖZDEMİR, H., 1987. Spektral Analiz ve Jeofizik Uygulamaları. TMMOB Jeof.Müh.Odası yayını, no:1, Ankara.
2- IŞIK, M., 1993. Fourier Dönüşümünden Yararlanarak Kütle Derinlik Parametrelerinin Tayini ve Afyon Bouguer Anomali Haritasına Uygulanması. Kocaeli Üniv. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi, İzmit.
3- IŞIK, M., 2003. Hilbert dönüşümünün düşey fay gravite anomalilerine uygulanması. Kocaeli Ünv. Uygulamalı Yerbilimleri 1, 41-50.
4- KURTULUŞ, C., 2004. Veri İşlem Sürekli ve Ayrık. Kocaeli Ünv. Yayını, no: 134, İzmit.
5- PINAR, R. ve AKÇIĞ, Z., 1995. Jeofizikte Sinyal Kuramı ve Dönüşümler. TMMOB Jeof.Müh. Odası yayını,no:3, Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Final 1 30 30
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6