Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sismik Verilerin Yorumlanmasi JFM 529 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜNAY BEYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Her türlü sismik verilerden yeraltı geometrisi ve litolojik bilgilerin kestrimine yönelik yöntemleri analiz ederek, uygulamalı sismikde araştırma yapacakların bilgi düzeylerini yükseltmek.
Course Content Sismik dalgalar ve dalgacık kavramı. Sismik verilerin ayırımlılık ölçütleri. Sismik dalga hızlarının tanımı. Yığma öncesi ve sonrası sismik yansıma verileri. Yığma verilerinin standart ve standart dışı tekniklerle işlenmesi. Sismik verilerden hız kestrimi ve litoloji ilişkisi. Genlik uzaklık ilişkisi. Sismik kuyu verileri ve yüzey sismiği ilişkisi. Sismik stratigrafik veri işlem ve yorumlama. Yığma öncesi ve sonrası göç. Kompleks iz analizi. Sismik yorumlamada yanılgılar. Zaman/derinlik kontur haritaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yer altına ait litolojik bilgilerin sismik verilerden kestrimi konusunda deneyim kazanılır. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Sismik veri işleme tekniklerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Sismik dalgaların yayınım kuramını analiz eder ve uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
4 Bazı jeolojik modeller için yapay sismogram üretir. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sismik dalgalar ve dalgacık kavramı
2 Sismik verilerin ayırımlılık ölçütleri
3 Sismik dalga hızlarının tanımı
4 Yığma öncesi ve sonrası sismik yansıma verileri
5 Yığma verilerinin standart işlenmesi
6 Yığma verilerinin standart dışı işlenmesi
7 Sismik verilerden hız kestrimi ve litoloji ilişkisi
8 Amplitüd ofset ilişkisi
9 Sismik kuyu verileri ve yüzey sismiği ilişkisi
10 Sismik stratigrafik veri işlem ve yorumlama
11 Yığma öncesi ve sonrası göç
12 Kompleks iz analizi
13 Sismik yorumlamada yanılgılar
14 Zaman/derinlik kontur haritaları
Resources
Course Notes Haftalık verilen Ders Notu ve internet ortamında ppt dosyası
Course Resources Musgrave, A.W., Wooley, WC, and Gray, H.: Outlining of Salt Masses by Refraction Methods, Geophysics (1960) 25, 141-167.

Anstey, N.A., 1974. The New Seismic Interpreter. Boston: IHRDC Press.

Taner, M. T., Koehler, F., and Sheri., R. E., 1979, Complex seismic trace analysis: Geophysics, 44,104163.

Lynn, H. B., and Deregowski, S., 1981, Dip limitations on migrated sections as a function of line length and recording time: Geophysics, 46, 13921397.

Claerbout, J.F., 1985, Imaging the Earths Interior. Blackwell Sci.Publ.

Sherrif, R.E. and Geldart, L.P., 1995, Exploration Seismology. Cambridge Univ.Press.

Scales, J. A., 1995, Theory of Seismic Imaging: Springer.

Schlumberger Cased Hole Log Interpretation Principles/Applications. Schlumberger Educational Service, 1997 Fourth printing.

Margrave, G.F., 2001, Numerical methods of exploration seismology with algorithims in MATLAB. The University of Calgary Publ.

Yılmaz, Ö., 2001, Seismic Data Analysis, Soc. Of Expl. Geophysics, Vol 1-2.

Ramos, A. C. B., and Castagna, J. P., 2001, Useful approximations for converted-wave AVO: Geophysics, 66, 1721-1734

Aki, K. and Richards, P.G., 2002, Quantitative Seismology, 2nd Edition, University Science Books.

Dumitrescu, C., Gray, D., Bellman, L. and Williams, A., 2003, Converted-wave P-S-AVO and PP-AVO analysis, Expanded Abstracts of the 2003 CSPG/CSEG Convention.

Lines, L.R. and Newrick, R., 2004 Fundamentals of Geophysical Interpretation: Society of Exploration Geophysicist Publ.


Avseth, P., Mukerji, T., and Mavko, G., 2005, Quantitative Seismic Interpretation Applying Rock Physics Tools to Reduce Interpretation Risk. Cambridge University Press.

Claerbout, J.F., 2006, IMAGE ESTIMATION BY EXAMPLE: Geophysical soundings image construction Multidimensional autoregression. Stanford University Publ.

Lecomte, I., 2006, Illumination resolution and incidence-angle in PSDM: a tutorial. 76th SEG Annual Meeting, New Orleans, Expanded Abstracts, 2544-2548.

Skorstad, A., Kolbjørnsen, O., Drottning, Å., Gjøystdal, H., and Huseby, O. , 2006, Combining Saturation Changes and 4D Seismic for Updating Reservoir Characterizations. SPE Reservoir Evaluation & Engineering (October).
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 2 10 20
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6