Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sismolojide Seçilmiş Konular JFM 531 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. GÜNDÜZ HORASAN
Course Lecturers Prof.Dr. GÜNDÜZ HORASAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sismoloji alanında araştırma yapacak olan lisans üstü öğrencilerinin sismik dalgaların soğurulması ve büyük genlikli Moho yansımaları hakkında bilgi birikimini sağlamaktır.

Course Content

Farklı mekanik modeller: Maxwell, Kelvin Voight, vd.; Sismik dalgaların (Cisim, Yüzey ve Koda dalgası)  soğurulması, nitelik faktörü (Q); Soğurmayı hesaplamada kullanılan yöntemler: Koda dalgası yöntemi, Koda normalizasyon yöntemi; Anizotropinin tanımı, S dalgasının bölünmesi; Türkiyede yapılan soğurma çalışmalarından örnekler: Marmara bölgesi, Batı Anadoluda ve Erzincan yöresinde yapılan soğurma çalışmaları; Diğer ülkelerde yapılan soğurma çalışmalardan örnekler; Mohodan yansıyan büyük genlikli dalga fazlarının incelenmesi: Marmara bölgesi ve yapılan diğer çalışmalardan örnekler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sismik dalgaların soğrulmasını açıklayabilir ve nitelik faktörünü hesaplayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Farklı mekanik modelleri (Maxwell, Kelvin Voigt, vb.) tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav ,
3 Mohodan yansıyan büyük genlikli dalga fazlarını tanır ve etkilerini açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Anelastisite ve anizotropiyi açıklayabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Farklı mekanik modeller (Maxwell, Kelvin Voight vd.) 1. Hafta Sunusu
2 Sismik dalganın soğurulması: Cisim ve yüzey dalgasının soğurulması 2. Hafta Sunusu
3 Koda dalgasının soğurulması ve Q nitelik faktörü 3. Hafta Sunusu
4 Soğurmayı hesaplamada kullanılan yöntemler: Koda dalgası yöntemi, Koda normalizasyon yöntemi 4. Hafta Sunusu
5 Anizotropinin tanımı, S dalgalarının bölünmesi 5. Hafta Sunusu
6 Türkiyede yapılan soğurulma çalışmalarından örnekler; Marmara bölgesinde yapılan soğurulma çalışmaları 6. Hafta Sunusu
7 Batı Anadoluda yapılan soğurulma çalışmaları 7. Hafta Sunusu
8 Erzincan bölgesinde yapılan soğurulma çalışmaları 8. Hafta Sunusu
9 Diğer ülkelerde yapılan soğurulma çalışmalardan örnekler 9. Hafta Sunusu
10 Soğurma ile ilgili makalelerin incelenmesi 10. Hafta Sunusu
11 Soğurma ile ilgili makalelerin incelenmesi 11. Hafta Sunusu
12 Marmara bölgesinde büyük genlikli yansıma fazlarının incelenmesi 12. Hafta Sunusu
13 Mohodan yansıyan büyük genlikli dalga fazları ile ilgili makalelerin incelenmesi 13. Hafta Sunusu
14 Mohodan yansıyan büyük genlikli dalga fazları ile ilgili makalelerin incelenmesi 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes
Course Resources

[1] Aki, K. and Richards, P. G., 2002, Quantitative Seismology, University Science Books, 700p.
[2] Horasan, G., A. Kaşlılar-Özcan, A. Boztepe-Güney, N. Türkelli, 1998, S-wave attenuation in the Marmara region, northwestern Turkey, Geophys. Res. Lett., 25, 14, 2733-2736.
[3] Horasan, G., A. Boztepe-Güney, 2004, S-wave attenuation in the Sea of Marmara, Turkey, Phys. Earth. Planet. Int., 142, 215-224.
[4] Boztepe-Güney, A., G. Horasan, 2002, Enhanced ground motions due to large-amplitude critical Moho reflections (SmS) in the Sea of Marmara Turkey, Geophys. Res. Lett., 29, 2, 10.1029/2001GL013505, 9-1-9-4.
[5] Lay, T. ve Wallace, T.C., 1995, Modern Global Seismology, Academic Press, New York, 521p.
[6] Sato, H., ve Fehler, M., C., 1998, Seismic wave propagation and scattering in the heterogeneous earth, Springer-Verlag, New York, 308 p.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 18 18
Performans Görevi (Seminer) 1 18 18
Final 1 24 24
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6