Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Deprem Dalga Şekli Modellemesi JFM 526 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT UTKUCU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Deprem bilim (sismoloji) alanında çalışmayı öngören ya da tez konusu herhangi bir şekilde depremlerle ilişkili olan öğrencilere, deprem dalgalarının nasıl modellendiğinin öğretilmesi, bu konudaki önemli literatürün kazandırılması ve örnek bazı uygulamalarla bu bilgilerin pekiştirilmesi.

Course Content

Tarihsel gelişim; doğrusal filtre teorisi, transfer fonksiyonları, yapay sismogramlar; modellemede faylanma ve deprem kaynağının tanımlanması, kaynak-alıcı arasındaki dalga yayılımına etki eden faktörler, alet tepkisi; dalga şekli modellemesinde yakın-alan ve uzak-alan karşılaştırması; kinematik ve dinamik kaynak tanımlamaları; nokta-kaynak ve sonlu fay dalga şekli modellemeleri, gözlenmiş dalga şekillerinin düz ve ters çözüm yoluyla deprem kaynağı ile ilişkilendirilmesi; kaynak-zaman ve yükselim-zaman fonksiyonları; karmaşık depremle; gözlenmiş dalga şekillerinin modellemeye hazırlanması, ayrıntılı kırılma süreçlerinin dalga şekli modellemesi yolu ile elde edilmesi, dalga şekli modellenmesi uygulamaları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Deprem dalga şekli modellemesi sonuçlarından bir kırılma modeli önerir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Verilen bir deprem için dalga şekli modellemesi yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Sentetik sismogram terimini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Deprem dalga şekli modellemesinin ne olduğunu tanımlar ve nasıl yapıldığını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dalga şekli modellemesinin tarihsel gelişimi
2 Doğrusal filre teorisi, transfer fonksiyonları ve yapay sismogramlar
3 Dalga yayılım yolu etkileri ve alet tepkisi
4 Dalga şekli modellemesinde yakın-alan ve uzak-alan kavramları
5 Kinematik ve dinamik kaynak modelleri
6 Nokta kaynak ve sonlu fay dalga şekli modellemeleri
7 Dalga şekli modellemesinde düz ve ters çözümleme
8 Kaynak-zaman ve yükselim-zaman fonksiyonları
9 Karmaşık depremler
10 Dalga şekillerinin modellemeye hazırlanması-I
11 Dalga şekillerinin modellemeye hazırlanması-II
12 Dalga şekillerinin nokta-kaynak ters çözümü ile modellenmesi.
13 Dalga şekillerinin sonlu-fay ters çözümü ile modellenmesi.
14 Dalga şekli modellemesi sonuçlarının yorumlanması
Resources
Course Notes <p>Prof.Dr. Murat UTKUCU, Deprem Dalga Şekli Modellemesi Derlenmiş Ders Sunuları</p>
Course Resources

Honda, H., Earthquake mechanism and seismic waves, J. Phys. Earth, 10, 1-98, 1962.

Stauder, W., The focal mechanisms of earthquakes, Adv. in Geophysics, 9, 1-76, 1962.

Khattri, K., Earthquake focal mechanism studies-A review. Earth Sci. Rev.9, 19-63, 1973.

Johnson, L.R., Seismic source theory, Review of Geophysics and Space Physics, 17(N.2), 328-336.

Aki, K. and Richards, P.G., Quantitative Seismology Theory and Methods, Vol. 1 and 2, W.H. Freeman and Company, San Francisco, USA, 1980.

Kikuchi, M. and Kanamori, H., Inversion of complex body waves, Bull. Seism. Soc. Am., 72, 491-506, 1982.

Lay, T and T.C. Wallace, Modern Global seismology, San Diego, CA., USA, Academic Pres, 1995.

Utkucu, M., Pinar, A. and Alptekin, Ö., A detailed slip model for the 1995, October 1, Dinar, Turkey, earthquake (MS=6.1) determined from inversion of teleseismic P and SH waveforms, Geophys J. Int., 151, 184-195, 2002.

Stein, S. And Wysession, M., An introduction to seismology, earthquakes, and earth structure, Blackwell Publishing, 498 pp, 2003.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6