Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Paleomanyetizma JFM 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜNAY BEYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Paleomagnetizma ve levha tektoniği arasındaki ilişki. Paleo ve arkeomanyetizma yöntemi ile levha tektoniği kuramına ışık tutulması
Course Content Paleomanyetizmanın amacı nedir?, Kalıntı mıknatıslanma türleri, Kalıntı mıknatıslanma türleriyle paleomanyetizma arasındaki ilişki, Paleomanyetik yöntemin uygulanması için araziden örnek toplama yöntemi, El örneği, ölçü örneği ve pilot örnek nedir?, Örnekler üzerinde manyetik temizleme yöntemleri nelerdir?, Primer, sekonder mıknatıslanmanın ve duraylı-duraysız örneklerin birbirinden ayırt edilebilmesi, Daha önceden araziden elde edilen veriler üzerinde primer-sekonder,duraylı-duraysız ayrımı yapabilme yeteneği kazandırabilmek amacıyla uygulamalar yapılması, Paleo ile arkeomanyetizma arasındaki farkın anlatılması, Manyetik alan bileşenlerinden D,I açılarından yaralanarak levha hareketleri hakkında yorum yapabilme yeteneğinin kazandırılabilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Paleomanyetizmanın amacı ve Kalıntı mıknatıslanma türlerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
2 Manyetik alan bileşenlerinden D,I açılarından yaralanarak levha hareketleri hakkında yorum yapabilmeyi kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
3 Yer manyetik alanının ters dönmeleri , Paleomanyetik kutuplar ve dolanımı, kıtaların kayması teorisi ve paleomanyetizma konularını tanımlar ve kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
4 Kalıntı mıknatıslanma türleriyle paleomanyetizma arasındaki ilişkiyi tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
5 Primer, sekonder mıknatıslanmanın ve duraylı-duraysız örneklerin birbirinden ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
6 Paleo ile arkeomanyetizma arasındaki farkı kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
7 Paleomanyetik yöntemin uygulanması için araziden örnek toplama yöntemlerini ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Paleomanyetizmanın amacı nedir? Kalıntı mıknatıslanma türleri
2 Kalıntı mıknatıslanma türleriyle paleomanyetizma arasındaki ilişki
3 Paleomanyetik yöntemin uygulanması için araziden örnek toplama yöntemi
4 Coulomb kanunu, bir kutbun manyetik potansiyeli, birim kutuptan çıkan kuvvet çizgilerinin sayısı.
5 El örneği, ölçü örneği ve pilot örnek nedir?
6 Örnekler üzerinde manyetik temizleme yöntemleri nelerdir?
7 Primer, sekonder mıknatıslanmanın ve duraylı-duraysız örneklerin birbirinden ayırt edilebilmesi
8 Daha önceden araziden elde edilen veriler üzerinde primer-sekonder,duraylı-duraysız ayrımı yapabilme yeteneği kazandırabilmek amacıyla uygulamalar yapılması
9 Daha önceden araziden elde edilen veriler üzerinde primer-sekonder,duraylı-duraysız ayrımı yapabilme yeteneği kazandırabilmek amacıyla uygulamalar yapılması
10 Daha önceden araziden elde edilen veriler üzerinde primer-sekonder,duraylı-duraysız ayrımı yapabilme yeteneği kazandırabilmek amacıyla uygulamalar yapılması
11 Paleo ile arkeomanyetizma arasındaki farkın anlatılması
12 Manyetik alan bileşenlerinden D,I açılarından yaralanarak levha hareketleri hakkında yorum yapabilme yeteneğinin kazandırılabilmesi
13 Manyetik alan bileşenlerinden D,I açılarından yaralanarak levha hareketleri hakkında yorum yapabilme yeteneğinin kazandırılabilmesi
14 Yer manyetik alanının ters dönmeleri , Paleomanyetik kutuplar ve dolanımı, kıtaların kayması teorisi ve paleomanyetizma
Resources
Course Notes
Course Resources NAGATA, T., (1961) Rock Magnetizm, Maruzen, Tokyo
ORBAY, N., (1979) The Paleomagnetic Study of the North Anatolian Fault Zone, Ist. Un. Fen Fak. Mec. C. 44, 23- 39

SANVER, M., (1968) Phy. Earth. Planet Interi. I.,403-421

SANVER, M., (1984)Paleomanyetizma, İTÜ., Maden Fakültesi Yayınları

VAN DER VOO, R., CHANNELL, J. E.T. (1980) Paleomagnetism in Orogenic Belts. Rev. Geophys Space Phys., 18, 455-482
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Sözlü Sınav 8 5 40
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6