Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendislik Yapilari ve Yer Bilimleri JFM 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET DİNÇER KÖKSAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Süper mühendislik yapılarının gerek planlama gerekse uygulama aşamalarında karşılaşılan her türlü sorun ve bunların içinde yerbilimleri ile ilgili olanlar, projenin sağlıklı ilerlemesini engelleyen ve hatta durmasına neden olan etmenler olabilmektedir. Mühendislik yapıları ve yerbilimleri arasındaki çok sıkı ilişkinin öğrenci tarafından mumkun olduğunca iyi kavranmasını sağlamak bu dersin amacıdır
Course Content Giriş ve tanışma - ders planının tanıtımı ve güncelleştirilmesi ders lideri seçimi, ders konusunun tanıtılması, dersin yürütülmesi kuralları, sınavlar, seminerlerin konusunun belirlenmesi, sorular, tartışma- Viyadükler: Milau; Sel kapanları: Venedik, Gökdelenler: Sky City Tokyo, Köprüler: Oakland Bay, Cooper River, Fatih Sultan Mehmet, Tüneller; Iceland Tunnels, metrolar - Subways in America-İstanbul, Alplerde uygulamalar, Bostons big dig, TBM ve diğer yöntemler, 4th Elbe River tunnel , gelecek tüneller: Transatlantic Tunnel, Süper su toplama yapıları: Great Man Made River-Libya, Süper yerüstü - denizüstü yapıları: Hong Kongs Airport, Osaka Kansai Airport, Kanallar - Panama Canal
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı koşullarda ve boyutlarda mühendislik yapılarında karşılaşılabilecek özellikle yerbilimleri ile ilgili sorunların hangi düzeylerde olabileceğini değerlendirerek en azından entelektüel düzeyde hazırlıklı olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Takım çalışmasının önemini olabildiğince kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Mühendislik yapıları ve yerbilimleri arasındaki sıkı ilişkiyi olabildiğince kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Bu sorunlarla basa çıkmanın ancak bilgi ve deneyim ile mümkün olabileceğini anlamak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve tanışma - ders planının tanıtımı ve güncelleştirilmesi ders lideri seçimi, ders konusunun tanıtılması, dersin yürütülmesi kuralları, sınavlar, seminerlerin konusunun belirlenmesi, sorular, tartışma 1. Hafta Sunumu + Dersplanı + ders tanıtım formun verilmesi
2 Viyadükler - Milau 2. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
3 Sel kapanları - Venedik 3. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
4 Gökdelenler Sky city Tokyo 4. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
5 Köprüler - Oakland Bay Bridge 5. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
6 Tüneller - Iceland Tunnels 6. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
7 Köprüler - Cooper River Bridge 7. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
8 Süper su toplama yapıları - Great Man Made River-Libya 8. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
9 Yeraltı mühendislik Yapıları metrolar - Subways in America-İstanbul 9. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
10 Gelecekte tuneller - Transatlantic Tunnel 10. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
11 Tüneller - Tunneling under the Alps Sert kayada TBM uygulaması 11. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
12 Süper yerüstü - denizüstü yapıları - Building Hong Kongs Airport 12. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
13 Yeraltı yapıları - Bostons Big Dig 4th Elbe River tunnel 13. Hafta Sunumu+ seminer+video+tartışma
14 Kanallar - Widening the Panama Canal 14. Hafta Sunumu
Resources
Course Notes Mehmet Dinçer Köksal, Mühendislik Yapıları ve Yerbilimleri Ders Notları (haftalık elektronik)
Course Resources 1. Kemal Erguvanlı, Mühendislik Jeolojisi, 1982, İTÜ yayınları, İstanbul
2. Reşat Ulusay, Pratik Jeoteknik Bilgiler,1989, Teknomad, Ankara
3. Reşat Ulusay, Harun Sönmez, Kaya Kütlelerinin Mühendislik Özellikleri, 2007 JMO, Ankara
4. Mahir Vardar, Planlama ve Projelendirmede Mühendislik Jeolojisi Yüksek Lisans Ders Notları 1996, İTU, (yayımlanmamış)
5. Herrenknecht cd 1 + 2
6. Discovery Channel Extreme engineering series
7. Mehmet Dinçer Köksal İstanbul Metrosu proje raporları
8. Mehmet Dinçer Köksal - Great Man Made River proje raporları
9.Mehmet Dinçer Köksal Fatih Sultan Mehmet Köprüsü proje raporları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Kısa Sınav 1 40 40
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 40 40
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6