Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maden Jeofiziği JFM 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYHAN KESKİNSEZER
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYHAN KESKİNSEZER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Maden aramalarında kullanılan Jeofizik yöntemlerin maden türlerine ve cinslerine göre saptanması konusunun öğrencilere daha ileri düzeyde öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Maden yataklarının türleri ve oluşumu. Çeşitli maden zonlarının araştırılmasında uygun Jeofizik yöntemlerin belirlenmesi. Jeofizik yöntemlerle maden arama ilkeleri. Jeofiziksel aramalarda işlem aşamaları. Jeofiziksel yöntemlerin tasarlanması. Elektrik, Elektromanyetik, Sismik, Manyetik vs. yöntemlerde en yeni maden arama tekniklerinin incelenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, madenlerin oluşum şekillerini ayırt ederler Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
2 Öğrenciler, aranacak maden türlerine göre en uygun jeofizik yöntemleri seçerler Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
3 Öğrenciler, araziye en uygun ölçüm şeklini tasarlarlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
4 Öğrenciler, ölçüm ve hesap çıktılarını değerlendirir ve yorumlarlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
5 Öğrenciler, maden türlerini ayırt ederler Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
6 Öğrenciler, maden olabilecek sahaları ile maden olamayacak sahaları birbirinden ayırt ederler Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
7 Öğrenciler, arazi verilerine hesaplama yöntemlerini uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanımlar ve madencilik iş akışı ve uğraşıları 1. Hafta Ders Notu
2 Madenlerin oluşum şekilleri ve türleri 2. Hafta Ders Notu
3 Maden aramacılığında Jeofizik arama işlem aşamaları 3. Hafta Ders Notu
4 Jeofizik yöntemlerle maden arama ilkeleri 4. Hafta Ders Notu
5 Maden aramalarında Jeofizik Yöntemlerin seçimi ve uygulama biçimleri 5. Hafta Ders Notu
6 Jeofizik ölçü tasarımı yöntemleri 6. Hafta Ders Notu
7 Ölçüm için arazide-yerinde ölçmelerin yapılması 7. Hafta Ders Notu
8 Araziden ölçülen verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması 8. Hafta Ders Notu
9 Elektrik yöntemler ile maden araştırmaları 9. Hafta Ders Notu
10 Manyetik yöntemler ile maden araştırmaları 10. Hafta Makale
11 Elektromanyetik yöntemler ile maden araştırmaları 11. Hafta Makale
12 Gravite yöntemler ile maden araştırmaları 12. Hafta Makale
13 Radyoaktivite ve kuyu logu ile maden araştırmaları 13. Hafta Makale
14 Diğer yöntemler ile maden araştırmaları 14. Hafta Makale
Resources
Course Notes <p>Ercan, A.(1998).Maden Jeofiziği Ders Notları, İT&Uuml; Maden Fak&uuml;ltesi, Jeofizik M&uuml;h.B&ouml;l&uuml;m&uuml;, İstanbul.</p> <p>Maden Jeofiziği (2016).Jeofizik B&uuml;lteni, Jeofizik M&uuml;hendisleri Odası, Sayı:76-77, Ankara.</p>
Course Resources

1. 1966. Mining Geophysics. SEG Editorial Com.
2. Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E. 1990. Applied Geophysics, Cambridge University Press.
3. Keary, P., Brooks, M. 1987. An Introduction to Geophysical Exploration, Lackwell Scientific Pub.
4. Reynolds, J.M. 2000. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Wiley Pub.
5. Jeofizik ile ilgili tüm bilimsel dergi ve kitaplar.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 18 18
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6