Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Jeofizikte Elektromanyetik Yöntemler JFM 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYHAN KESKİNSEZER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Yer yüzeyinden ve havadan uygulamalarla tüm dünyada yaygın kullanım alanına sahip elektromanyetik yöntemlerle ilişkili olarak teorik esasların irdelenmesi ve uygulamalardaki yeni gelişmelerin ve çeşitliliğin öğrencilere öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Course Content

Elektromanyetik yöntemlerin teorik fiziksel temelleri; Maxwell denklemleri; görünür özdirencin tanımı; yer yüzeyinde ve havadan zaman ve frekans ortamı elektromanyetik yöntemlere ait arazi sistemleri ve ölçme teknikleri; yatay elektrik dipol ile derin geçici elektromanyetik yöntem; yatay manyetik dipol ile sığ derinlik araştırmaları; tek ve çok kanallı sistemler; veri yığma yöntemleri; sayısal süzgeçler; ters evrişim; sinyaldeki bozulmalar ve giderilmeleri; bir- ve çok- boyutlu modelleme; imaj yöntemi; ters çözüm algoritmaları; veri değerlendirilmesi ve yorum; dirençli katman çözünürlüğü; derin kabuk çalışmaları; çevre jeofiziğinde elektromanyetik yöntemler; genel örnek uygulamalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, elektromanyetik yöntemleri tanır ve ayırt ederler. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
2 Öğrenciler, petrol sahalarını bulmak için manyetik yöntemi uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
3 Öğrenciler, maden sahalarını bulmak için elektromanyetik yöntemi uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
4 Öğrenciler, arazi şartlarına göre en uygun ölçüm yöntemlerini tasarlar ve uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
5 Öğrenciler, çevre amaçlı olarak elektromanyetik yöntemlere karar verirler ve uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
6 Öğrenciler, kabuk araştırılmasında elektromanyetik yöntemi uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
7 Öğrenciler, güncel elektromanyetik ölçü sistemlerini uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
8 Öğrenciler, ölçülen verileri değerlendirirler ve yorumlarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
9 Öğrenciler, veri yığma ve imaj yöntemlerini uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
10 Öğrenciler, havadan elektromanyetik yöntemlere karar verir ve uygularlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektromanyetik yöntemlerin teorik fiziksel temelleri 1. Hafta Ders Notu
2 Maxwell denklemleri; görünür özdirencin tanımı; yer yüzeyinde ve havadan zaman ve frekans ortamı 2. Hafta Ders Notu
3 Elektromanyetik yöntemlere ait arazi sistemleri ve ölçme teknikleri 3. Hafta Ders Notu
4 Güncel elektromanyetik ölçü sistemleri 4. Hafta Ders Notu
5 Derin geçici elektromanyetik yöntem 5. Hafta Ders Notu
6 Sığ derinlik araştırmaları; tek ve çok kanallı sistemler 6. Hafta Ders Notu
7 Veri yığma yöntemleri 7. Hafta Makale
8 İmaj yöntemleri 8. Hafta Makale
9 Veri değerlendirilmesi ve yorumlanması teknikler 9. Hafta Makale
10 Dirençli katman çözünürlüğü araştırmaları 10. Hafta Makale
11 Elektromanyetikte derin kabuk çalışmaları 11. Hafta Makale
12 Maden sahalarının araştırılmasında elektromanyetik yöntem ve uygulamaları 12. Hafta Makale
13 Havadan yapılan araştırmalarda elektromanyetik yöntem ve uygulamaları 13. Hafta Makale
14 Çevre araştırılmasında elektromanyetik yöntem ve uygulamaları 14. Hafta Makale
Resources
Course Notes <p>1.Kaynak, U. 1992. Elektromanyetik Prospeksiyon, Yıldız &Uuml;niversitesi, Kocaeli M&uuml;hendislik Fak&uuml;ltesi, Jeofizik M&uuml;h.B&ouml;l&uuml;m&uuml;, 1992, Kocaeli.<br /> 2.&Ouml;z&uuml;rlan, G. ve Ulugergerli, E. U. 2005. Jeofizik M&uuml;hendisliğinde Elektromanyetik Y&ouml;ntemler, Birsen Yayınevi, İstanbul.</p>
Course Resources

1.Kaufmann, A. A., Keller, G. V., 1983, Frequency and transient soundings;Elsevier, Amsterdam.
2.Zhdanov, M. S., and Keller, G. V., 1994, The geoelectrical methods in geophysical exploration; Elsevier, Amsterdam.
3.Ward, S. H., and Hohmann, G. W., 1988, Electromagnetic Theory for Geophysical Applications, in: Nabighian, M. N., Ed., Electromagnetic methods in applied geophysics, SEG, 131-311.
4.Strack, K.-M., 1992, Exploration with deep transient electromagnetic; Elsevier, Amsterdam.
5.Telford, W.M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E. 1990. Applied Geophysics, Cambridge University Press.
6.Keary, P., Brooks, M. 1987. An Introduction to Geophysical Exploration, Lackwell Scientific Pub.
7.Reynolds, J.M. 2000. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Wiley Pub.
8.Parasnis, D.S. 1986. Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, London.
9.Grant, F.S. and West, G.F. 1965. Interpretation theory in Applied Geophysics, McGraw-Hill Book Company, New York.
10.Dobrin, M. 1960. Introduction to Geophysical Prospecting, McGraw-Hill Book Company, New York.
11.Geophysics, Society of Exploration Geophysics Journals and Books.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 18 18
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6