Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Jeofizikte Bilgi Sistemleri JFM 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜNAY BEYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Jeofizik alanında araştırmalar yapacak öğrencilere, jeofiziğin bilgi sistemleri hakkında tez çalışmalarında kullanabilecekleri gereken bilgi ve beceri birikimi sağlamaktır
Course Content Jeofizikte veri tanımlaması. Uzaysal-Zamansal veri kavramı ve bunların çeşitleri. Jeofizikte sistem kavramı. Jeofizik modelleme yaklaşımları. Basitten karmaşık modele geçiş. Coğrafi bilgi sistemleri (CBS). CBS için temel kavramlar. CBS de veri yapıları ve yazılım sistemleri. Yerbilimlerinde haritalama yöntemleri. Jeofizik haritalama sistemleri ve veri analizleri. Jeofizik verilerin Analog-Sayısal dönüştürülme. Yerbilimlerinde sayısal çözüm yöntemleri. CBS ile ilgili veri sistemleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, bilgi sistemi ve Jeofizikte modelleme yaklaşımlarını tanır ve ayırt ederler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav ,
2 Öğrenciler Jeofizikte verinin amaç ve kapsamını tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav ,
3 Öğrenciler Jeofizik haritalama sistemleri ve veri analizlerini tanır ve ayırt ederler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav ,
4 Öğrenciler Yerbilimlerinde sayısal çözüm yöntemlerini tanırlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav ,
5 Öğrenciler Analog ve Sayısal Jeofizik verilerin dönüşüm yöntemlerini tanır ve yorumlarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav ,
6 Öğrenciler Yerbilimlerinde haritalama yöntemleri ile coğrafi bilgi sistemlerini tanır ve ayırt ederler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Jeofizikte veri tanımlaması 1. Hafta Ders Notu
2 Uzaysal-Zamansal veri kavramı ve bunların çeşitleri 2. Hafta Ders Notu
3 Jeofizikte sistem kavramı, Jeofizik modelleme yaklaşımları 3. Hafta Ders Notu
4 Basitten karmaşık modele geçiş, Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) 4. Hafta Ders Notu
5 CBS için temel kavramlar, CBS de veri yapıları ve yazılım sistemleri 5. Hafta Ders Notu
6 Yerbilimlerinde haritalama yöntemleri, Jeofizik haritalama sistemleri ve veri analizleri 6. Hafta Ders Notu
7 Jeofizik verilerin Analog-Sayısal dönüştürülme 7. Hafta Ders Notu
8 Yerbilimlerinde sayısal çözüm yöntemleri 8. Hafta Ders Notu
9 CBS ile ilgili veri sistemleri 9. Hafta Ders Notu
10 Jeofizik ve Bilgi Sistemleri konusunda güncel makalelerin okunması 10. Hafta Makale
11 Jeofizik ve Bilgi Sistemleri konusunda güncel makalelerin okunması 11. Hafta Makale
12 Jeofizik ve Bilgi Sistemleri konusunda güncel makalelerin okunması 12. Hafta Makale
13 Jeofizik ve Bilgi Sistemleri konusunda güncel makalelerin okunması 13. Hafta Makale
14 Jeofizik ve Bilgi Sistemleri konusunda güncel makalelerin okunması 14. Hafta Makale
Resources
Course Notes BEYHAN, G ., 2007. Jeofizik ve Bilgi Sistemleri <br> Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Müh.Bölümü, 2007, <br> Sakarya
Course Resources 1-)Raines, G. L., B. Brodaric, ve B. R. Johnson: 1996: Digital Geologic Maps
Data Model, USGS Progress Report.
2-) Wadge, G. and E. Pearson, 1991: GIS for Geology, Terra Nova, 3: 93-98.
Star, J. ve J. Estes, 1990: Geographic Information Systems, An Introduction.
Prentice Hall, 303s.
3-) Dangermond, J., 1988: A review of digital data commomnly available ansd
some of the practical problems of entering them into a GIS, ACSM-ASPRS
Annual Convention, vol. 5.
4-) Harte, John, 1988. Consider a Spherical Cow : A Course in Environmental
Problem Solving. University Science Books.
5-) Van Loan, Charles F., 1999. Introduction to Scientific Computing: A Matrix-
Vector Approach Using MATLAB. Prentice Hall.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Kısa Sınav 1 40 40
Ödev 1 14 14
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6