Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Yapisal Jeoloji JFM 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞEFİK RAMAZANOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ŞEFİK RAMAZANOĞLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

 

To teach the structural features of earth's crust, their terrain and map views and the help of metrics to be taken from these elements to reveal the structure of the earth's crust

Course Content

Force and Deformation. Elements of structural geology. Folds. Joints. Broken and Cracked. Faults. Interpretations of Geological Maps and Geological Section Applications

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Measures of earth's crust movements Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Interpretes Geological maps Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Observes and measures structural elements of earth's crust Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Evaluate the measurements taken on the structural elements of the earth' crust Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Draws elements of earth's crust Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Recognizes the terrain and map views of structural elements of earth's crust Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction, Basic Knowledges
2 Force and Deformation
3 Units of Structural Geology, Joints
4 Foldings
5 Broken and Crackeds
6 Faults
7 Interpretations of Geological Maps and Geological Section Applications
8 Geological Section Applications
9 Geological Section Applications
10 Geological Section Applications
11 Geological Section Applications
12 Geological Section Applications
13 Geological Section Applications
14 Geological Section Applications
Resources
Course Notes
Course Resources

1) BADGLEY, P. Structural andtectonic principles ,1965
2) KETİN, İ.,-CANITEZ, N., "Yapısal Jeoloji", İTÜ Matbaası, 1972

3) KARAMAN, M., "Temel Jeolojik Harita Bilgisi ve Uygulamaları"

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6