Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Stratigrafi JFM 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ŞEFİK RAMAZANOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Teaching the external material cycle on the Earth, teaching layer and stratification, teaching age relations

Course Content

 

Rock Forming Cycle, Stratigraphic Sequence, Stratigraphic Units, Geological Times, Age Relations, Layer Shapes, Layer Signs, Facies and Enviroments,  Stratigraphic Columnar Sections,, Stratigraphic Correlation

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Classify sedimantary rocks Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Know geological age relations Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Know units of sedimantary rocks Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Know sedimentation and sedimentation conditions Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Know geological times Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Know and use sedimantary structures Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction, Basic Knowldges
2 Rock Formin Cycle
3 Stratigraphic Sequence
4 Stratigraphical Units
5 Geological Times
6 Age Relation
7 Layer Shapes and Signs
8 Layer Shapes and Signs
9 Facies and Enviroments
10 Facies and Enviroments
11 Stratigraphic Columnar Sections
12 Stratigraphic Columnar Sections
13 Stratigraphic Correlation
14 Stratigraphic Correlation
Resources
Course Notes
Course Resources

KETİN, İ., "Genel Jeoloji", İTÜ Matbaası, 1977

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6