Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Gravite Yorumlama JFM 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHİR IŞIK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İleri ve güncel gravite yorum teknikleri anlatılarak, gravite yönteminin daha verimli uygulanabilmesi.

Course Content

Basit ve karmaşık yapıların gravite anomali bağıntılarının oluşturulması, parametre hesabı, parametrelerin birbirleriyle olan ilişkileri, Fourier, Hilbert vb. dönüşüm tekniklerinin gravite anomalileri üzerine uygulanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Parametrelerin birbirleriyle olan ilişkilerini yorumlar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav ,
2 Yeraltı yapısının geometrik ve fiziksel parametrelerini tespit eder, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
3 Gravite yönteminde dönüşüm tekniklerini uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
4 İleri ve güncel yorum tekniklerini uygular, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
5 Karmaşık yapıların gravite anomali bağıntılarını tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
6 Basit geometrik şekilli yapıların gravite anomali bağıntılarını tanımlar, Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Düşey prizmanın gravite anomali bağıntısının oluşturulması
2 Düşey prizma modelinin parametrelerinin hesabı ve parametreler arası ilişki
3 Düşey fay modelinin gravite bağıntısının çıkarılması ve parametre hesabı
4 Karmaşık yapıların yorumu ve parametre hesabı
5 Fourier dönüşümü
6 Fourier dönüşümünün gravite anomalileri üzerine uygulanması
7 Hilbert dönüşümü
8 Hilbert dönüşümünün gravitedeki uygulamaları
9 Basit ve karmaşık yapıların gravite yorumu - Makale taraması
10 Basit ve karmaşık yapıların gravite yorumu - Makale taraması
11 Basit ve karmaşık yapıların gravite yorumu - Makale taraması
12 Dönüşüm tekniklerinin gravitedeki uygulamaları - Makale taraması
13 Dönüşüm tekniklerinin gravitedeki uygulamaları - Makale taraması
14 Dönüşüm tekniklerinin gravitedeki uygulamaları - Makale taraması
Resources
Course Notes <p> Derleme notlar (Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;yesi Mahir IŞIK)</p>
Course Resources

1- AKGÜN, M., 1994. Gravite verisinin Hilbert dönüşümü ile bazı yapıların parametrelerinin saptanması, Jeofizik , TMMOB Jeof.Müh.Odası yayını, c.8, 161-171.
2- IŞIK, M., 1993. Fourier Dönüşümünden Yararlanarak Kütle Derinlik Parametrelerinin Tayini ve Afyon Bouguer Anomali Haritasına Uygulanması. Kocaeli Üniv. Fen Bil. Ens., Yüksek Lisans tezi, İzmit.
3- IŞIK, M., 2003. Hilbert dönüşümünün düşey fay gravite anomalilerine uygulanması. Kocaeli Ünv. Uygulamalı Yerbilimleri 1, 41-50.
4- PINAR, R. ve AKÇIĞ, Z., 1995. Jeofizikte Sinyal Kuramı ve Dönüşümler. TMMOB Jeof.Müh. Odası yayını,no:3, Ankara.
5- RAO, D.B., PRAKASH, M.J. and BABU, N.R., 1993. Gravity interpretation using Fourier transforms and simple geometrical models with exponential density contrast, Geophysics 58, 1074-1083.
6- SAZHINA, N. and GRUSHINSKY, N., 1971. Gravity Prospecting. Mir Publishers, Moscow.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Final 1 30 30
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6